Ajalooline traditsioon Halliste kihelkonnast
kogunud Alma Piiskop 1925. aasta suvel
Kihelkondade kaart

Halliste kihelkonna ajaloo traditsiooni kogumisest 1925. aasta suvel

EKLA F 199, m 11:1 Alma Piiskop

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Mulgimaa kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-47-9

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2017