Pealeht Kasutajale EM: lugemikud Baas-lugemik Lahendid Murdesõnu Allikalühendid Kohanimelühendid Kihelkondade kaart Lingid Kaardimasin Foorum
Andmed
Vg Kleebi
1.
2.
3.
4.
5.
- Ikoonikaart
Vg Värv
1.
2.
3.
4.
5.
- Värvitoonikaart
Vg Vali Värv Eraldusraja Siluja
1.
2.
3.
4.
5.
Legend
Vg Vormista legend
1.
2.
3.
4.
5.
- Arvandmed - Esinemus
Nr. Khk. 1. 2. 3. 4. 5.
1. Amb
2. Ann
3. Ans
4. Aud
5. Emm
6. Hag
7. Han
8. Har
9. Hel
10. HJn
11. Hlj
12. Hls
13. HMd
14. Hää
15. Iis
16. Jaa
17. JJn
18. JMd
19. Juu
20. Jõe
21. Jõh
22. Jäm
23. Jür
24. Kaa
25. Kad
26. Kam
27. Kan
28. Kei
29. Khk
30. Khn
31. Kir
32. KJn
33. Kod
34. Koe
35. Kos
36. Krj
37. Krk
38. Krl
39. Kse
40. Ksi
41. Kul
42. Kuu
43. Kõp
44. Käi
45. Kär
46. Lai
47. Lih
48. LNg
49. Lüg
50. Mar
51. Mih
52. MMg
53. Muh
54. Mus
55. Mär
56. Nis
57. Noa
58. Nõo
59. Ote
60. Pai
61. Pal
62. Pee
63. Pha
64. Phl
65. Pil
66. PJg
67. Plt
68. Plv
69. Pst
70. Puh
71. Pär
72. Pöi
73. Rak
74. Ran
75. Rap
76. Rei
77. Rid
78. Ris
79. Rõn
80. Rõu
81. Räp
82. Saa
83. San
84. Se
85. Sim
86. SJn
87. TMr
88. Tor
89. Trm
90. Trv
91. Tõs
92. Tür
93. Urv
94. Vai
95. Var
96. Vas
97. Vig
98. Vil
99. VJg
100. Vll
101. VMr
102. VNg
103. Vor
104. Võn
105. Vän
106. Äks