Lendvapärimus

Eesti lendvapärimus on digiteeritud sihtfinantseeritava teema “Eesti ja sugulasrahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine” ning Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumi riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ projekti „Monumenta Antiquae muistendiköited“ ning ETF grantide 676 ja 2747 raames.

Andmebaas sisaldab algkäsikirjadega võrreldud tekste, mille juures on täpsustatud ID ja metaandmestik: topograafilised ning koguja ja esitaja andmed. Tekstid on ortograafiliselt redigeeritud.

Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana. Tarkvara ja tehniline teostus Khordongi Ühing Eestis MTÜ.

Veebileheküljele lingitud artiklid ja andmebaasis leiduv informatsioon on tasuta kasutamiseks teadus- ja õppetööks, kuid andmete muul viisil reprodutseerimine ja levitamine on lubatud üksnes projektijuhi nõusolekul. Andmebaasi edasilinkimine leppige kokku meilitsi ja varustage algaadressiga. Andmete kasutamisel uurimistöödes viidake esilehe aadressile.

Kontakt „Monumenta Antiquae muistendiköited“ Mare Kõiva