Eelkoolipärimus_2014

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar

Kus on kodukoht? Eesti keel mitmekultuurilises lasteaias

17. ja 18. oktoobril 2019. aastal Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel)


Pildid

Pildid

Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine mitmekultuurilises lasteaias. Kõneks tulevad keelega seotud väljendusviisid, suhted eri kultuuridega meie kultuuripärandis ja lastefolklooris laiemalt.

Kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all keelemängud, mis aitavad kaasa eesti keele tõhusamale omandamisele nii emakeelena kui ka teise keelena, aga ka laste suhtlemisoskuste ja eneseväljendamise arengule lasteaias.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.

Neljapäev, 17. oktoober 2019. Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel)

10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine, tervitussõnad

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht Piret Voolaid
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tervitus: Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin

11.15 Mare Kitsnik (Tartu Ülikool): Rõõmus suhtlemine on parim keeleomandamise viis
12.15 Mika Keränen (Vabakutseline lastekirjanik): Armando - kiusatud kuningas

13.15–14.15 Lõuna

14.30
14.30 Aina Alunurm (Johannes Käisi Selts, Jänesselja Lasteaed): Johannes Käisi pedagoogiline pärand alushariduse riikliku õppekava kontekstis ning lõimituna looduskasvatuse ja rahvakultuuriga

16.00 – 16.15 Kohvipaus

16.15
16.15 – 18.00 Töötoad
Mare Kitsnik (Tartu Ülikool): Keelemängu rõõm
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Rahvuslikud mänguasjad

Reede, 18. oktoober 2019. Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel)

8.00 Hommikusöök
8.30 Ida-Virumaa lasteaedade külastamine:
Väljasõit: ühe bussiga Toila Lasteaeda Naerumeri ja Kohtla-Järve Lasteaeda Punamütsike; teise bussiga Kohtla-Järve Lasteaeda Kirju-Mirju.
9.30 - 11.45 Vaatlus-arutelud lasteaedades
12.45 - 13.15 Lõpuarutelu, tunnistuste kätteandmine
13.15 - 14.15 Lõuna
14.15 Ärasõit

Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp


Seminaril osalemine on tasuta, seminaril osalejatele tagatakse korraldajate kulul majutus kahekohalistes tubades, toitlustus (lõunasöök, kohvipausid), seminarimaterjalid.
Registreerimisvorm on avatud kuni 30. septembrini 2019 kl 12.00-ni või kohtade täitumiseni.

Kohtade piiratud arvu tõttu on igast lasteaiast oodatud oodatud kuni kaks õpetajat, soovitavalt praktikut. Õppepäevade täisprogrammi läbinud saavad tunnistuse.

Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Toila Lasteaed Naerumeri, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).


Info: Tiina Peterson, Tiina.Peterson@hm.ee; Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee


   EKM FO, cps