ERA sariväljaandedMONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE

Jakob Hurt algatas 1876. aastal eesti suulise pärimuse täieliku jäädvustamise kava. Aastal 1904. võttis ta kasutusele väljaanneteseeriale nimetuse MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE. Eesti folkloori fundamentaalväljaandeid on koostatud ERA materjalide põhjal nii Eesti Rahvaluule Arhiivi kui teiste Kirjandusmuuseumi osakondade ja folkloristlike institutsioonide poolt.MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE I: Estonum Carmina Popularia

Selle esimese, regilaulusarja nimetuseks on Vana Kannel. Eesti vanad rahvalaulud. Estonum Carmina Popularia. Iga köide sisaldab kõiki ühest kihelkonnast jäädvustatud regilaule.

VANA KANNEL I VANA KANNEL III VANA KANNEL VIII

 • Vana Kannel. Täieline kogu vanu Eesti rahvalauluzid välja annud Dr. Jakob Hurt. Ezimene kogu. Tartus, 1886. Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetuzed. Nr. 3.
  Vanad eesti rahva laulud. Ezimene kogu. Laulud Põlva kihelkonnast Võrumaalt.
 • Vana Kannel. Täieline kogu vanu Eesti rahvalauluzid välja annud Dr. Jakob Hurt. Tõine kogu. Tartus, 1886. Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetuzed. Nr. 3.
  Tõine kogu. Laulud Kolga Jaani kihelkonnast Viljandimaalt.
 • Vana Kannel III. Kuusalu vanad rahvalaulud I. Eesti Rahvaluule Arhiiv. Toimetanud Herbert Tampere. Tallinn: K. O.-Ü. "Kultuurkoondis", 1938.
 • Vana Kannel IV. Karksi vanad rahvalaulud I. ENSV Riiklik Kirjandusmuuseum, folkloristlik osakond. Toimetanud Herbert Tampere. Tartu: RK "Teaduslik Kirjandus", 1938.
 • Vana Kannel V. Mustjala regilaulud. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. Koostanud Herbert Tampere ja Erna Tampere. Tallinn: Eesti Raamat, 1985.
 • Vana Kannel VI: 1–2. Haljala regilaulud.Tartu Riiklik Ülikool. Koostanud Eduard Laugaste. Tallinn: Eesti Raamat, 1989.
 • Vana Kannel VII: 1. Kihnu regilaulud. Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Rahvaluule Arhiiv. Eesti Keele Instituut. Folkloristika osakond. Koostanud Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütel, toimetajad Janika Oras, Edna Tuvi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997.
 • Vana Kannel VII: 2. Kihnu regilaulud. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Eesti Keele Instituut, folkloristika osakond. Koostanud Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütel, toimetajad Janika Oras, Edna Tuvi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003.
 • Vana Kannel VIII. Jõhvi ja Iisaku regilaulud. Koostanud Hilja Kokamägi, Ülo Tedre ja Edna Tuvi. Eesti Keele Instituut. Folkloristika osakond. Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu, Eesti Kirjandusmuuseum: 1999.
 • Vana Kannel IX. Lüganuse regilaulud. Koostanud Ruth Mirov ja Edna Tuvi. Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009.
 • Vana Kannel X. Paide ja Anna regilaulud. Koostanud Ottilie Kõiva ja Janika Oras. Toimetaja Janika Oras. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012.
 • Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud. Koostanud Liina Saarlo ja Edna Tuvi. Toimetajad Janika Oras ja Kristi Salve. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. • MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE II: Eesti muistendid

 • Laugaste, Eduard; Normann, Erna. Muistendid Kalevipojast. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid I. Monumenta Estoniae Antiquae II. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1959.
 • Laugaste, Eduard; Liiv, Ellen; Normann, Erna. Muistendid Suurest Tõllust ja teistest. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid II. Monumenta Estoniae Antiquae II. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1963.
 • Laugaste, Eduard; Liiv, Ellen. Muistendid Vanapaganast. Eesti muistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid III. Monumenta Estoniae Antiquae II. Tallinn: Eesti Raamat, 1970.
 • Hiiemäe, Reet. Eesti katkupärimus. Monumenta Estoniae Antiquae II. Eesti muistendid. Mütoloogilised haigused. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1997.
 • Paal, Piret. Halltõbi. Monumenta Estoniae Antiquae II. Eesti muistendid. Mütoloogilised haigused II. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2014. • MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III: Proverbia Estonica

 • Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid; Hussar, Anne; Normann, Erna; Pino, Veera; Saukas, Rein. Eesti vanasõnad I (1–5000) = Proverbia Estonica I. Monumenta Estoniae Antiquae III. Tallinn: Eesti Raamat, 1980.
 • Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid; Hussar, Anne; Normann, Erna; Pino, Veera; Saukas, Rein. Eesti vanasõnad II (5001–10000) = Proverbia Estonica II. Monumenta Estoniae Antiquae III. Tallinn: Eesti Raamat, 1983.
 • Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid; Hussar, Anne; Normann, Erna; Pino, Veera; Saukas, Rein. Eesti vanasõnad III (10001–15140) = Proverbia Estonica III. Monumenta Estoniae Antiquae III. Tallinn: Eesti Raamat, 1985.
 • Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid; Briedis, Lilia; Hussar, Anne; Pino, Veera; Rivis, Els; Saukas, Rein. Eesti vanasõnad IV. Lisad = Proverbia Estonica IV. Monumenta Estoniae Antiquae III. Tallinn: Eesti Raamat, 1988.
 • Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid; Hussar, Anne; Normann, Erna; Pino, Veera; Saukas, Rein. Estonskie poslovitsy V:1 (1–15140) = Proverbia Estonica V:1. Monumenta Estoniae Antiquae III. Tallinn: Eesti Raamat, 1986.
 • Krikmann, Arvo; Sarv, Ingrid; Hussar, Anne; Normann, Erna; Pino, Veera; Saukas, Rein. Estnische Sprichwörter V:2 (1–15140) = Proverbia Estonica V:2. Monumenta Estoniae Antiquae III. Tallinn: Eesti Raamat, 1987. • MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE IV: Aenigmata Estonica

 • Hussar, Anne; Krikmann, Arvo; Saukas, Rein; Voolaid, Piret. Eesti mõistatused I (1–1350) = Aenigmata Estonica I. Monumenta Estoniae Antiquae IV. Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2001.
 • Hussar, Anne; Krikmann, Arvo; Saukas, Rein; Voolaid, Piret. Eesti mõistatused II (1351–2800) = Aenigmata Estonica II. Monumenta Estoniae Antiquae IV. Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2002.
 • Krikmann, Arvo; Saukas, Rein. Eesti mõistatused III:1. Kogujate register = Aenigmata Estonica II. Monumenta Estoniae Antiquae IV. Eesti Kirjandusmuuseum, 2012.
 • Krikmann, Arvo; Saukas, Rein. Eesti mõistatused III:2. Paralleelide register = Aenigmata Estonica II. Monumenta Estoniae Antiquae IV. Eesti Kirjandusmuuseum, 2013.

 • MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE V: Eesti muinasjutud

  Eesti muinasjutud I
 • Järv, Risto; Kaasik, Mairi; Toomeos-Orglaan, Kärri (koost). Imemuinasjutud 1 = Monumenta Estoniae Antiquae V, I:1. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009.
 • Järv, Risto; Kaasik, Mairi; Toomeos-Orglaan, Kärri (koost). Imemuinasjutud 2 = Monumenta Estoniae Antiquae V, I:2. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014. • üles


  EESTI RAHVALUULE ARHIIVI TOIMETUSED

  COMMENTATIONES ARCHIVI TRADITIONUM POPULARIUM ESTONIAE

  ERA teadus- ja allikapublikatsioonide üllitamiseks asutati 1935. a Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetuste seeria (ilmus 16 numbrit). 2000. aastal jätkati ning praeguseks on ilmunud seerias kokku 35 väljaannet.


  TOIMETUSED, 4 TOIMETUSED, 17 TOIMETUSED, 30 • Loorits, Oskar. Das misshandelte und sich rächende Feuer I. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 1. Tartu, 1935.
 • Anderson, Walter. Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 2. Tartu, 1935.

 • Loorits, Oskar. Pharaos Heer in der Volksüberlieferung I. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 3. Tartu 1935.
 • Anderson, Walter. Zu Albert Wesselski's Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 4. Tartu 1935.
 • Tampere, Herbert. Eesti rahvaviiside antoloogia = Anthologia Cantuum Popularium Estonorum 1. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 5. Tartu, 1935.
 • Loorits, Oskar. Some Notes On the Repertoire of the Estonian Folk-Tale. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 6. Tartu, 1937.
 • Anderson, Walter. Kettenbriefe in Estland. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 7. Tartu, 1937.
 • Põldmäe, Rudolf; Tampere, Herbert. Valimik eesti rahvatantse. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 8. Tartu, 1938.
 • Loorits, Oskar. Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 9. Tartu, 1939.
 • Viidalepp, Richard. Valimik muistendeid koolide kogumisvõistluselt 1939. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 10. Tartu, 1939.
 • Loorits, Oskar. Endis-Eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 11. Tallinn: Kultuurkoondis, 1939.
 • Loorits, Oskar. Ununevast kultuurimiljööst. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 12. Tartu, 1940.
 • Viidalepp, Richard. Tööjuhiseid rahvaluulekogujaile. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 13. Tartu, 1940.
 • Loorits, Oskar. Das sog. Weiberfest bei den Russen und Setukesen in Estland. Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused 14. Tartu, 1940.
 • Loorits, Oskar. Endis-Eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. Riiklik Kirjandusmuuseum. Folkloristliku Osakonna Toimetused 15. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1941.
 • Põldmäe, Rudolf. Eesti rahvanaljandid I. Inimese eluperioodid. Riiklik Kirjandusmuuseum. Folkloristliku Osakonna Toimetused 16. Tartu: Teaduslik Kirjandus, 1941.
 • Oskar Loorits. Endis-eesti elu-olu III. Lugemispalu põllumehe elust. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 17. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2000.
 • Oskar Loorits. Endis-eesti elu-olu IV. Lugemispalu karjakasvataja elust. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 18. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2001.
 • Oskar Loorits. Endis-Eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Toim. Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 19 (11). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2002.
 • Kogumisest uurimiseni. Artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks. Koost. Mall Hiiemäe. Toim. Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 20. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2002.
 • Oskar Loorits. Endis-eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. Toim. Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 21 (15). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2004.
 • Mall Hiiemäe. Päiv ei ole päiväle veli. Lõunaeesti kalendripärimus. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 22. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2006.
 • Regilaul — esitus ja tõlgendus. Toim. Aado Lintrop. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 23. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2006.
 • Anu Korb. Rõžkovo virulased pärimuskultuuri kandjaina. Toim. Kadri Tamm ja Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 24. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2007.
 • Kes kõlbab, seda kõneldakse. Pühendusteos Mall Hiiemäele. Koost. Eda Kalmre ja Ergo-Hart Västrik, toim. Ergo-Hart Västrik. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 25. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2008.
 • Mari Sarv. Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis. Toim. Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 26. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2008.
 • Janika Oras. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm: arhiivitekstid, kogemused ja mälestused. Toim. Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 27. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2008.
 • Valdo Valper (koost.) Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. Toim. Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 28. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2010.
 • Mari Sarv (koost.) Regilaulu müüdid ja ideoloogiad. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 29. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2012.
 • Mall Hiiemäe Endis-eesti elu-olu V. Lugemispalu kodusest ja perekondlikust elust. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 30. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2013.
 • Janika Oras, Andreas Kalkun, Mari Sarv (toim.) Regilaulu kohanemine ja kohandajad. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 31. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2014.
 • Aado Lintrop Loomisaja lood. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 32. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2014.
 • Andreas Kalkun Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi representatsiooniloole. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 33. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2015.
 • Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 34. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2016.
 • Aado Lintrop Loomisaja laulud. Uurimusi eesti rahvalaulust. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused, 35. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum 2016.


 • üles


  Ajakiri Journal of Ethnology and Folkloristics

  (JEF)

  Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna ning eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna ühisväljaanne. Ajakirja kodulehekülg koos artiklite täistekstidega http://www.jef.ee/


  jef


  Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF) on interdistsiplinaarne teadusajakiri, mis on suunatud rahvusvahelisele lugejaskonnale. Ajakiri on avatud kaastöödele, mis käsitlevad etnoloogia, folkloristika, museoloogia, kultuuri- ja sotsiaalantropoloogia ainevaldkondi. Oodatud on nii konkreetsete kultuurinähtuste empiirilisel analüüsile keskenduvad uurimused, kui ka teoreetilise suunitlusega artiklid.

  JEF-is avaldamiseks esitatud artiklid läbivad eelretsenseerimise. Ajakiri ilmub kaks korda aastas.

  Ajakiri asutati 2007. aastal kolme jätkväljaande ühinemisel. JEF-i eelkäijateks on Eesti Rahva Muuseumi välja antud sari Pro Ethnologia (19 numbrit 1993–2005), Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna seeria Studies in Folklore and Popular Religion (3 numbrit 1996—1999) ja koos TÜ etnoloogia osakonnaga välja antud seeria Studies in Folk Culture (5 numbrit 2003—2005). Seni on ilmunud ajakirja 11 aastakäiku, viimane number JEF 11 (1), 2017.

  JEF-i indekseerivad: Anthropological Index Online, Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.). DOAJ, ERIH Plus, MLA Directory of Periodicals (EBSCO), MLA International Bibliography (EBSCO), Open Folklore Project. Artiklite täistekstid on kättesaadavad: Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L)

  ISSN 1736-6518

  Ajakirja peatoimetaja: Ergo-Hart Västrik
  Toimetus: Risto Järv, Indrek Jääts, Art Leete, Pille Runnel, Taive Särg, Ülo Valk
  Keeletoimetaja: Daniel Edward Allen
  Tegevtoimetaja: Helen Kästik

  Toimetuskolleegium: Pertti J. Anttonen, Alexandra Arkhipova, Camilla Asplund Ingemark, Marjorie Mandelstam Balzer, Dace Bula, Tatiana Bulgakova, Anne-Victoire Charrin, Carlo A. Cubero, Silke Göttsch, Lauri Harvilahti, Mihály Hoppál, Aivar Jürgenson, Patrick Laviolette, Bo Lönnqvist, Margaret Mackay, Irena Regina Merkienė, Stefano Montes, Kjell Ole Kjærland Olsen, Aleksander Panchenko, Éva Pócs, Peter P. Schweitzer, Victor Semenov, Laura Siragusa, Timothy R. Tangherlini, Peeter Torop, Žarka Vujić, Elle Vunder, Sheila Watson, Ulrika Wolf-Knuts

  Toimetuse aadress:
  Journal of Ethnology and Folkloristics
  Eesti Rahva Muuseum
  Muuseumi tee 2, 60532 Tartu, Eesti
  E-post: jef.editors(at)gmail.com


  üles


  Ajakiri Pro Folkloristica

  PF18


  Sarjas publitseeritakse noorte teadlaste uurimusi, mida on tutvustatud noorte folkloristide ja etnoloogide traditsioonilisel kevadkonverentsil. Esindatud on ka teised kultuuri-uuringute valdkonnad, nagu ajalugu, semiootika, kirjandus- ja keeleteadus. Uurimuste allikmaterjalideks on nii arhiivitekstid ja -salvestised kui ka autorite kogutud välitöömaterjalid. Artiklites on sageli rakendatud eesti folkloristika kontekstis uudseid teooriaid ja meetodeid allikainese tõlgendamisel ning eksperimenteeritud selliste valdkondadega, mis seni uurijate huvisfääri pole kuulunud.

  ISSN 1406-3808

 • Koolipärimus. Pro Folkloristica 1. Toimetanud Mare Kõiva, Anu Vissel. Tartu, 1993.
 • Loomine. Pro Folkloristica 2. Toimetanud Janika Oras. Tartu, 1994.
 • Eksitaja. Pro Folkloristica 3. Toimetanud Janika Oras. Tartu, 1995.
 • Vaga vares. Pro Folkloristica 4. Toimetanud Janika Oras. Tartu, 1996.
 • Maa ja ilm. Pro Folkloristica 5. Toimetanud Mall Hiiemäe, Janika Oras. Tartu, 1997.
 • Lohetapja. Pro Folkloristica 6. Toimetanud Mall Hiiemäe, Janika Oras, Kadri Tamm. Tartu, 1999.
 • Maa-alused. Pro Folkloristica 7. Toimetanud Mall Hiiemäe, Janika Oras. Tartu, 2000.
 • Klaasmäel. Pro Folkloristica 8. Toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu, 2001.
 • Lemmeleht. Pro Folkloristica 9. Toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi, Janika Oras. Tartu, 2002.
 • Teekond. Pro Folkloristica 10. Toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu, 2003.
 • Kolmas vend. Pro Folkloristica 11. Toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu, 2004.
 • Aega otsimas. Pro Folkloristica 12. Toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi, muusika toimetanud Janika Oras. Tartu, 2005.
 • Linna-alused. Pro Folkloristica 13. Toimetanud Mall Hiiemäe, Kanni Labi. Tartu, 2006.
 • Tonditosin. Pro Folkloristica 14. Toimetanud Mall Hiiemäe, Liina Saarlo. Tartu, 2008.
 • Vahetatud laps. Pro Folkloristica 15. Toimetanud Ave Tupits, Kanni Labi. Tartu, 2010.
 • Kuldkalake. Pro Folkloristica 16. Toimetanud Ave Tupits, Kanni Labi. Tartu, 2011.
 • Rabatuluke. Pro Folkloristica 17. Toimetanud Jaanika Hunt. Tartu, 2013.
 • Ristteel. Pro Folkloristica 18. Toimetanud Ave Goršič. Tartu, 2017.

 • üles

  EESTI ASUNDUSED

  Alates 1995. a ilmunud sari Siberi eestlastelt kogutud pärimusest.

  EA7 • Siin Siberi maa peal kasvanud. Ülem-Suetuki ja Viru-Pulani lood ning laulud. Eesti asundused 1. Koostanud Anu Korb ja Kadri Peebo. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1995.
 • Ei oska rääkimise moodi kõnelda. Zolotaja Niva, Semjonovka, Jurjevka, Koidula. Eesti asundused 2. Koostanud Anu Korb, toimetanud Kadri Tamm. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1996.
 • Seitse küla Siberis. Eesti asundused 3. Koostanud Anu Korb, toimetanud Kadri Tamm. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1998.
 • Taaru-tagused ja stepiasukad. Eesti asundused 4 Koostanud Anu Korb, toimetanud Kadri Tamm. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 1999.
 • Siberi eestlaste elud ja lood. Eesti asundused 5. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2011.
 • Eestlased Venemaal: elud ja lood. Eesti asundused 6. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2014.
 • Roosi Siberi lood. Eesti asundused 7. Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2015.

 • üles

  RAHVAPÄRIMUSTE SELGITAJA

  Korrespondentide juhendamisel oli abiks 1936. a ilmuma hakanud Rahvapärimuste Selgitaja (avaldada jõuti 9 vihku).

  Rahvapärimuste selgitaja • Rahvapärimuste Selgitaja 1. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1936.
 • Rahvapärimuste Selgitaja 2. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1937.
 • Rahvapärimuste Selgitaja 3. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1937.
 • Rahvapärimuste Selgitaja 4. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1938.
 • Rahvapärimuste Selgitaja 5. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1938.
 • Rahvapärimuste Selgitaja 6. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1939.
 • Rahvapärimuste Selgitaja 7. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1939.
 • Rahvapärimuste Selgitaja II: 1 (8). Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1940.
 • Rahvapärimuste Selgitaja II: 2 (9). Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, 1940.

 • üles

  RAHVAPÄRIMUSTE KOGUJA

  1961. a hakkas Rahvapärimuste Selgitaja järglasena ilmuma Rahvapärimuste koguja (10 vihku).

  Rahvapärimuse koguja • Rahvapärimuste koguja 1. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend nr. 1. Toimetajad H. Tampere, E. Normann. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1961.
 • Rahvapärimuste koguja 2. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend nr. 2. Toimetajad H. Tampere, I. Rüütel. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1961.
 • Rahvapärimuste koguja 3. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhend nr. 3. Toimetajad H. Tampere, I. Rüütel. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1962.
 • Rahvapärimuste koguja 4. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 4. Toimetajad H. Tampere, A. Krikmann. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1965.
 • Rahvapärimuste koguja 5. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 5. Toimetajad H. Tampere, M. Proodel. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1967.
 • Rahvapärimuste koguja 6. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 6. Toimetajad H. Tampere, E. Liiv. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1968.
 • Rahvapärimuste koguja 7. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 7. Toimetajad O. Kõiva, E. Liiv. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1970.
 • Rahvapärimuste koguja 8. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 8. Toimetajad M. Hiiemäe, I. Rüütel. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1972.
 • Rahvapärimuste koguja 9. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 9. Toimetajad I. Rüütel, K. Salve. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1974.
 • Rahvapärimuste koguja 10. Kirjandusmuuseumi kogumistöö juhendaja nr. 10. Toimetajad M. Hiiemäe, K. Salve. Tartu: Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, 1976.

 • üles
  ERA
  HALDJAS
  KIRMUS