Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents


Noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“
23.ja 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis

Head õpilased, õpetajad, tudengid ja õppejõud! Dear all,

[in English below]

Kutsume teid igakevadisele konverentsile „Noorte hääled“.

Sel aastal toimub noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“ 23. ja 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu). Esimesele päevale on koondatud ingliskeelsed ettekanded rahvusvahelistel teemadel, teine päev on eestikeelsete ettekannete päralt. Esinejaid on nii Tartu ja Tallinna Ülikoolidest, kui ka Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

Konverentsi eesmärgiks on ärgitada erineva taustaga noorte uurijate mõttevahetust ning pakkuda kuulajatele võimalust avastada kultuuri uurimise põnevamaid aspekte.

Ettekanded hõlmavad tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist spektrit, ka teemavalik on lai, ulatudes klatšist regilauludeni, Eesti elulugudest Tiibeti mägiküla elanike lugudeni.

Konverentsi ajakava
https://www.folklore.ee/era/nt/kava2024.pdf

ja teesid:https://www.folklore.ee/era/nt/nt2024.pdfLisainfo:

natali.ponetajev@folklore.ee Natali Ponetajev, Eesti Kirjandusmuuseum

Korraldajad: Astrid Tuisk, Mathilda Matjus, Natali Ponetajev, Liisi Jääts, Anni Leena Kolk, Kristel Kivari, Polina Holitsyna, Saara Mildeberg

Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikool, Tartu Nefa Rühm, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Ülikool

15.02.2024

Conference of „Young Voices” - The Young Researchers of Culture

We kindly invite you to the “Young Voices”: The Young Researchers of Culture Conference

This year “Young Voices”, the conference for young researchers in the field of humanities, takes place on April 23-24 in the Estonian Literary Museum (Vanemuise 42, Tartu). The first day of the conference is dedicated to topics presented by international students. The second day features presentations in Estonian.

The conference will stimulate the dialogue between the students of different disciplinary backgrounds and give the listeners an opportunity to discover intriguing aspects of culture and social life. The conference presentations cover a wide spectrum of contemporary research fields. The choice of topics is also wide, ranging from gossip to regilaul-songs, from Estonian biographies to the stories of the inhabitants of a Tibetan mountain village.

You can find the conference programme
https://www.folklore.ee/era/nt/kava2024.pdf

and abstracts here:https://www.folklore.ee/era/nt/nt2024.pdf

Additional information:

natali.ponetajev@folklore.ee Natali Ponetajev, Estonian Literary Museum

Organizers: Astrid Tuisk, Mathilda Matjus, Natali Ponetajev, Liisi Jääts, Anni Leena Kolk, Kristel Kivari, Polina Holitsyna, Saara Mildeberg

Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, University of Tartu, Tartu Nefa Group, Estonian National Museum, University of Tallinn


Noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled” kutsub kõnelema ja kaasa mõtlema!

-----
ENG below
-----

Head tudengid ja gümnasistid, õppejõud ja õpetajad!

Kutsume teid konverentsile „Noorte hääled”, et veeta kaks kevadist päeva arutledes aktuaalsete teemade ja väljakutsete üle kultuuriuuringutes.

Sel aastal toimub noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled” 23.–24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu). Konverents pakub noortele uurijatele võimaluse mõttevahetuseks antropoloogia, etnoloogia, folkloristika, etnomusikoloogia ja kultuuripärandi ainevaldkondadega haakuvatel teemadel. Ootame ettekandeid pidama nii üliõpilasi kui ka gümnasiste. Esimesele päevale on koondatud ingliskeelsed ettekanded ning teine päev on eestikeelsete ettekannete päralt.

Palume saata 25. märtsiks ettekande teesid (kuni 250 sõna) vormi kaudu:

https://forms.gle/6oC7ZwygJ8FJz3wE7.

Vaata juhtnööre teeside kirjutamiseks.

Lisainfo:

natali.ponetajev@folklore.ee Natali Ponetajev, Eesti Kirjandusmuuseum

Korraldajad: Astrid Tuisk, Mathilda Matjus, Natali Ponetajev, Liisi Jääts, Anni Leena Kolk, Kristel Kivari, Polina Holitsyna, Saara Mildeberg

Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikool, Tartu Nefa Rühm, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Ülikool

15.02.2024

The Young Researchers of Culture Conference of „Young Voices” invites you to present your research topics and attend discussions!

Dear all!

We kindly invite you to the „Young Voices”: The Young Researchers of Culture Conference.

This year the conference takes place on April 23–24 in Estonian Literary Museum (Vanemuise 42, Tartu).

The aim of the conference is to stimulate young researchers to exchange ideas on the topics explored by anthropology, ethnology, folkloristics, ethnomusicology and cultural heritage studies, while giving them an opportunity to present their research to a wider audience. We invite both highschool and university students to give presentations. The first day of the conference is dedicated to the topics presented by international students. The second day features presentations in Estonian.

Please send abstracts (up to 250 words) and your details by March 25th via the form:

https://forms.gle/6oC7ZwygJ8FJz3wE7.

The guidelines for writing abstracts.

Additional information:

natali.ponetajev@folklore.ee Natali Ponetajev, Estonian Literary Museum

Organizers: Astrid Tuisk, Mathilda Matjus, Natali Ponetajev, Liisi Jääts, Anni Leena Kolk, Kristel Kivari, Polina Holitsyna, Saara Mildeberg

Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, University of Tartu, Tartu Nefa Group, Estonian National Museum, University of Tallinn


15.02.2024
Noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“
11.-12. mail Tartu Ülikoolis

Kutsume teid igakevadisele konverentsile „Noorte hääled“.

Sel aastal toimub noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled” 11.–12. mail Tartu Ülikoolis (Ülikooli 16-212, Tartu). Konverents pakub noortele uurijatele võimaluse mõttevahetuseks antropoloogia, etnoloogia, folkloristika ja kultuuripärandi ainevaldkondadega haakuvatel teemadel.

Esimesele päevale on koondatud ingliskeelsed ettekanded ning teine päev on eestikeelsete ettekannete päralt. Esinevad Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusikaakadeemia üliõpilased, lisaks peavad ettekandeid mitmed gümnaasiumiõpilased. Konverentsi plenaarettekande peab Diarmuid Ó Giolláin teemal „European Folklore Studies and the World Outside Europe”.

Konverentsi ajakava ja teesid:
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2023.htm (htm)
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2023.pdf (pdf)

Konverentsi otseülekannet saab jälgida ka veebis Zoomi vahendusel

Kohtumise ID: 932 5135 0895, parool: 247889

Rohkem infot leiab konverentsi Facebooki lehelt ja korraldajatelt (Helen Kästik, Tartu Ülikool, helen.kastik@ut.ee).

Korraldajad: Mihkel Braun, Miikael Jekimov, Liisi Jääts, Kristel Kivari, Helen Kästik, Mathilda Matjus, Saara Mildeberg, Natali Ponetajev, Ülo Valk

Tartu Ülikool, NEFA, Eesti Kirjandusmuuseum, Tallinna Ülikool, Eesti Rahva Muuseum

04.05.2023

Noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“
19. ja 20. aprillil Eesti Rahva Muuseumis
Young Voices: The Young Researchers of Culture Conference
on April 19-20 in the Estonian National Museum

Head õpilased, õpetajad, tudengid ja õppejõud! Dear all,
[in English below]

Kutsume teid igakevadisele konverentsile „Noorte hääled“.

Sel aastal toimub noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“ 19. ja 20. aprillil Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu). Esimesele päevale on koondatud ingliskeelsed ettekanded rahvusvahelistel teemadel, teine päev on eestikeelsete ettekannete päralt.

Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele.

Ettekanded hõlmavad tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist spektrit. Konverentsi plenaarettekandes keskendub Malmö Ülikooli professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt teaduse koosloome kogemustele akadeemiliste ja mitte-akadeemiliste osapoolte vahel. Konverentsi programmi mahuvad ka ümarlaud muuseumite ja teadusloome kokkupuutepunktidest ja ühine filmivaatamine etnoloogia- ja folkloristikatudengite ühenduse Tartu Nefa Rühma korraldatava õhtuse kultuuriprogrammi raames Elektriteatris.

Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145).

Konverentsi ajakava ja teesid:
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2022.htm (htm)
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2022.pdf (pdf)

Ettekannete otseülekannet saab jälgida ka veebis MS Teams vahendusel. Otseülekande link: https://bit.ly/NoorteHaaled22
Konverentsi info internetis: Eesti Rahva Muuseumi kodulehel
Eesti Kirjandusmuuseumi kodulehel
konverentsi Facebooki ürituse lehel

Lisainfo: Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee
Anastasiya Fiadotava, Eesti Kirjandusmuuseum, anastasiya.fiadotava@folklore.ee

***

We kindly invite you to the “Young Voices”: The Young Researchers of Culture Conference

This year “Young Voices”, the conference for young researchers in the field of humanities, takes place on April 19-20 in the Estonian National Museum (Muuseumi tee 2, Tartu). The first day of the conference is dedicated to topics presented by international students. The second day features presentations in Estonian.

The conference presentations cover a wide spectrum of contemporary research fields. Professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt from Malmö University will deliver the conference keynote speech on co-created research involving academic and non-academic stakeholders. The program also includes a round-table discussion (in Estonian) and an anthropological film screening in Elektriteater.

The conference is supported by the European Regional Development Fund (The Centre of Excellence in Estonian Studies TK 145).

You can find the conference programme and abstracts here:
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2022.htm (htm)
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2022.pdf (pdf)

The conference can be followed on-line on MS Teams (the link will be available in forthcoming days on the sites listed below).

Estonian National Museum
Estonian Literary Museum
Facebook page of the conference

12.04.2022

Noorte kultuuriuurijate veebikonverents “Noorte hääled” 21.-22. aprillil 2021
(NB! English below)

Kultuurinähtuste uurimisega tegelevad noorteadlased, tudengid ja gümnaasiumiõpilased saavad kokku, et arutleda traditsioonilise ja digitaalse ühiskonna kultuuriliste eripärade ning kokkupuutepunktide üle. Analüüsitakse kultuurikogemusi ning nende vahendamist tekstis, helis ja pildis, teemadeks inimene ja tähtpäevad, argielu, kogukonnad, loodus, käsitöö, tervis, sugu ja palju muud.

Konverentsi eesmärgiks on ärgitada erineva taustaga noorte uurijate mõttevahetust ning pakkuda kuulajatele võimalust avastada kultuuri uurimise põnevamaid aspekte. Konverents toimub eesti ja inglise keeles.

Konverentsi ajakava ja teesid:
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2021.htm (htm)
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2021.pdf (pdf)

Liitu Zoomi koosolekuga siin:
https://ut-ee.zoom.us/j/97291553266?pwd=M1RaSTZMM3EvdmxWWjlDRlBaQ3J4QT09
Meeting ID: 972 9155 3266
Passcode: 519082

Ootame kõiki kuulama ja vestluses osalema!

***

The Young Researchers of Culture Conference “Young Voices” will be held online on April 21-22, 2021

Young researchers, university students at all study levels and high school students whose research focuses on the analysis of culture and social life will discuss both traditional culture and the functioning of a new digital society. The presenters will analyze a multitude of phenomena: cultural experiences and their mediation through text, sounds and images, individuals and important events, everyday life, communities, nature, handicrafts, health, gender and many more.

The conference will stimulate the dialogue between the students of different disciplinary backgrounds and give the listeners an opportunity to discover intriguing aspects of culture and social life. The languages of the conference are Estonian and English.

You can find the conference programme and abstracts here:
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2021.htm (htm)
https://www.folklore.ee/era/nt/nt2021.pdf (pdf)

Join Zoom Meeting
https://ut-ee.zoom.us/j/97291553266?pwd=M1RaSTZMM3EvdmxWWjlDRlBaQ3J4QT09
Meeting ID: 972 9155 3266
Passcode: 519082

Everyone is welcome to listen and take part in the discussion!

16.04.2021

Noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled” kutsub tutvustama aktuaalseid ja värskeid ideid! (English version below)

Igakevadisest noorte uurijate konverentsist ootame osa võtma kõikide õppeastmete tudengeid ja lõpuklasside õpilasi, kelle uurimistöö on seotud kultuuri ja ühiskonna nähtuste või protsesside analüüsiga. Oodatud on ettekanded nii vanemast kultuuripärandist kui ka kaasaegse digiühiskonna toimimise eripäradest, nii suulisest ajaloost kui ka tänapäevastest pärandi kasutamise võimalustest. Konverentsi üheks eesmärgiks on ärgitada noorte uurijate mõttevahetust antropoloogia, etnoloogia, folkloristika ja kultuuripärandi ainevaldkondadega haakuvatel teemadel. Konverents toimub 21.-22. aprillil 2021 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis (kui koroonaolud seda võimaldavad) ja Internetis.

Ettekande pikkus on 20 minutit, lisaks 10 minutit aruteluks. Tavapäraste akadeemiliste ettekannete kõrval on teretulnud eksperimentaalsed ja uuenduslikud formaadid. Oodatud on ettekanded nii eesti kui inglise keeles. Konverents annab võimaluse tutvustada laiemale kuulajaskonnale uurimisjärgus või juba valmis uurimisprojekte ja -ideid. Lõpuklasside õpilastele on see hea võimalus lähemalt tutvuda kultuuriuuringute valdkonna erialade tudengite tegemistega.

Osaleda soovijatel palume saata 15. märtsiks ettekande teesid (kuni 250 sõna) ja oma andmed (nimi, töökoht või õppeasutus ja õppekava, meiliaadress, telefon) aadressil https://forms.gle/92YLYEwmC3P5rK448.

Kõik head ideed on teretulnud!

Korraldajad:
Anastasiya Fiadotava, Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond anastasiya.fiadotava@folklore.ee
Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee
Saara Mildeberg, Tartu Nefa rühm, nefa.tartu@gmail.com
Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, mari@folklore.ee
Ergo-Hart Västrik, Tartu Ülikool, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, ergo-hart.vastrik@ut.ee ****************************************

The Young Researchers of Culture Conference “Young Voices” welcomes new cutting edge research ideas!

Young researchers, university students at all study levels and high school students whose research focuses on the analysis of cultural and social phenomena are welcome to participate at the annual spring conference “Young Voices”. We are looking forward to the presentations that discuss both traditional culture and the functioning of a new digital society, from oral history to contemporary applications of heritage. One of the aims of the conference is to stimulate the young researchers to exchange ideas on the topics related to anthropology, ethnology, folklore and cultural heritage. The conference will be held in a hybrid format on April 21-22, 2021 at the Estonian Literary Museum (if the COVID-19 regulations allow face-to-face gatherings) and online.

There will be 20 minutes to present current problems in your field of research and an additional 10 minutes for questions and discussion. The event is open to both traditional academic as well as innovative and digital presentation solutions. Papers in Estonian and in English are welcome. The conference gives an opportunity to present your topics to a wider audience. We wait for presentations on completed research as well as projects in their early stages.

If you are interested, kindly send an abstract of your presentation (up to 250 words) and your contact information (name, place of work or place of study and study program, email, phone number) via https://forms.gle/92YLYEwmC3P5rK448 by March 15, 2020.

We are waiting for an abundance of inspiring participants!

Organisers:
Anastasiya Fiadotava, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, anastasiya.fiadotava@folklore.ee
Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee
Saara Mildeberg, Tartu Nefa Group, nefa.tartu@gmail.com
Mari Sarv, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, mari@folklore.ee
Ergo-Hart Västrik, University of Tartu, Department of Estonian and Comparative Folklore, ergo-hart.vastrik@ut.ee

02.02.2021

Konverents „Noorte hääled” kutsub tutvustama aktuaalseid ja värskeid uurimisteemasid!

NB! 13.03.2020 Teatame kahetsusega tekkinud eriolukorras, et konverents „Noorte hääled“ lükkub edasi ning toimub aastal 2021. Loodame, et kõik, kes plaanisid sel korral osa võtta, saavad oma uurimistulemusi esitleda järgmisel aastal.

Igakevadisest noorteadlaste konverentsist on oodatud osa võtma üle Eesti kultuuri- ja sotsiaalteaduste ning nende rakenduslike erialade tudengid, kelle uurimisteemad keskenduvad pärandiloome nähtustele ja protsessidele näiteks kogukondlikust, institutsionaalsest, keskkondlikust või digitaalsest aspektist. Konverents toimub 29. aprillil 2020 Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu).

Ettekande pikkus on 20 minutit, lisaks 10 minutit aruteluks. Esineda võib ka stendiettekandega. Tavapäraste akadeemiliste ettekannete kõrval on teretulnud eksperimentaalsed ja uuenduslikud formaadid. Ettekanded võivad olla nii eesti kui inglise keeles.

Konverents annab võimaluse tutvustada laiemale kuulajaskonnale uurimisjärgus või juba valmis olevaid uurimisprojekte ja ideid. Pakume konverentsil osalejatele võimalust kirjutada ettekande põhjal hiljem artikkel mõnda Eesti Kirjandusmuuseumi akadeemilisse väljaandesse.

Konverentsil toimub Tartu NEFA rühma korraldatud töötuba “Inimeste suhe keskkonnaga: välitööde töötuba” (Human interaction with the environment: Fieldwork workshop). Osalejatel on võimalus valida endale välitöö teema, rakendada erinevaid välitöö meetodeid ning arutleda ühiselt tulemuste üle. Töötuba juhivad Martin Beek ja Hildegard Reimann.
Lisaks jagab Rakendusliku Antropoloogia Keskuse tegevjuht Jaanika Jaanits noorte uurijatega RAKi kogemusi edukatest rakenduslikest projektidest ning avab humanitaaria väärtusi tulevikuoskuste kontekstis.

Osaleda soovijatel palume saata korraldajatele 16. märtsiks ettekande teesid (kuni 250 sõna) ja oma andmed (nimi, töökoht või õppeasutus ja õppekava, meiliaadress, telefon) aadressil http://bit.ly/noortehaaled või meilitsi korraldajate aadressil.

Kõik head ideed on teretulnud!

Korraldajad:
Ave Goršič, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, ave.gorsic[ätt]folklore.ee
Anastasiya Fiadotava, Eesti Kirjandusmuuseum, Folkloristika osakond / Tartu Ülikool, doktorant, anastasiya.fiadotava@[ätt]folklore.ee

12.02.2020

Noorte kultuuriteadlaste konverents „Noorte hääled 2019“

Kutsume teid igakevadisele konverentsile „Noorte hääled“.

Sellekevadine noorte kultuuri-uurijate konverents „Noorte hääled“ toimub 10. ja 11. aprillil. Esimene päev (10. aprill) leiab aset Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) ja on pühendatud rahvusvahelistele teemadele. Teine päev (11. aprill) toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja on eestikeelsete ettekannete päralt. Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele. Ettekanded hõlmavad tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist spektrit. Konverentsi plenaarettekandes keskendub dotsent Saša Babič Ljubljana Ülikoolist eesti ja sloveeni folkloori lühivormidele tänapäevases kultuurikontekstis.

Konverentsi programmi mahub veel fotonäituse avamine ja tudengiühenduse Tartu Nefa Rühm korraldatav õhtune meelelahutus- ja kultuuriprogramm koos viktoriini ja filmivaatamisega.

Konverentsi korraldamist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Põhjalikumat tutvustust ja jooksvat informatsiooni võib vaadata konverentsi Facebookilehelt: https://www.facebook.com/events/2242619109095076

Lisainfo:
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Lona.Pall[ätt]kirmus.ee
Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, Liisi.Jaats[ätt]erm.ee

KAVA ja TEESID
peo ja II päeva pildid

1.04.2019

Konverents „Noorte hääled 2018“

Traditsiooniline noorte humanitaaride konverents „Noorte hääled“ toimub sel aastal 23. ja 24. aprillil. Esimene päev (23. aprill) toimub Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) ja on pühendatud rahvusvahelistele teemadele. Teine päev (24. aprill) Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu) on eestikeelsete ettekannete päralt.

Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele. Ettekanded hõlmavad mitmetahulist spektrit kaasaja uurimisvaldkondadest. Konverentsi plenaarettekandes keskendub professor María Inés Palleiro Buenos Airese ülikoolist, Argentiina linnalegendidele.

Konverentsi programmi mahuvad ka raamatututvustus, ühine filmi vaatamine ja Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Rahva Muuseumi noortele suunatud kogumisprojektide tutvustused, samuti ohtralt sotsiaalset melu.
Põhjalikumat tutvustust ja jooksvat informatsiooni võib vaadata konverentsi Facebookilehelt: https://www.facebook.com/events/336345756878472

Lisainfo:
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Lona.Pall[ätt]kirmus.ee
Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, Marleen.Metslaid[ätt]erm.ee

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

17.04.2018

Konverents „Noorte hääled” pakub Sulle, noor teadlane, kõlapinda ja vastukaja!

Traditsioonilisest igakevadisest noorteadlaste konverentsist on oodatud osa võtma kõik kultuuri- ja sotsiaalteaduste ning nende rakenduslike erialade tudengid üle Eesti, kes uurivad pärimuslikke nähtusi ja protsesse kultuurilisest, sotsiaalsest, digitaalsest või pärandipoliitilisest aspektist. Konverents toimub 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu).

Oma valdkonna aktuaalseid probleeme ja suundumusi käsitlevate ettekannete pikkuseks on 20 minutit, lisaks 10 minutit küsimusteks ja aruteluks. Esineda võib ka stendiettekandega. Ootame nii traditsioonilisi akadeemilisi ettekandeid kui ka eksperimentaalsemaid või uuenduslikel digitaalsetel lahedustel põhinevaid esinemisi. Ettekanded võivad olla nii eesti kui inglise keeles. Konverents annab võimaluse valmis uurimuste ja ka alles algusjärgus olevate teadustööde tutvustamiseks ja neile tagasiside saamiseks. Valitud ettekannete põhjal on hiljem võimalik kirjutada artikkel mõnda Eesti Rahva Muuseumi või Eesti Kirjandusmuuseumi akadeemilisse väljaandesse. Osaleda soovijatel palume saata korraldajatele elektroonilisel teel
4. märtsiks
ettekande teesid (kuni 250 sõna) ja oma andmed (nimi, töökoht või õppeasutus ja õppekava, meiliaadress, telefon). Konverentsiettekannete teesid avaldatakse trükisena.

Ootame rohket ja innukat osavõttu!

Korraldajad:
Marleen Metslaid, Eesti Rahva Muuseum, Marleen.Metslaid[ätt]erm.ee
Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, lona.pall[ätt]kirmus.ee

6.02.2018


Konverents „Noorte hääled 2017“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.
Seekordse konverentsi avab Ida-Euroopa pärimuskultuuri uuringute problemaatikat käsitlev plenaarettekanne. Konverentsi teistes ettekannetes tuleb käsitlemisele rahvapedagoogika mõiste ning traditsioonilise Hiina meditsiini kajastamine Eesti meedias, avatakse rahvapärase õigeusu representatsiooni Oskar Looritsa käsitluses ning tutvustatakse arhiivimaterjalide põhjal Pelli kultust Mulgimaal. Veel saab lähemalt teada, kuidas kajastuvad reisimälestused elulugudes, kuidas ja mida mäletatakse kolhoosiajast ning kuidas elavad eestlased ja eestlus Moskvas.
Kõik on oodatud kuulama ja kuuldu üle arutlema!
Konverentsi korraldavad ja toetavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Lisainfo:
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur, piret.koosa[ätt]erm.ee, 7350414
Ave Goršič, Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, avegorsic[ätt]folklore.ee, 7377737

KAVA ja TEESID
konverentsi pildid

17.04.2017

Konverents „Noorte hääled” taas tulekul

Osa võtma on oodatud kõik etnoloogia, folkloristika ja nende lähierialade tudengid ning noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda oma valdkonna aktuaalseid probleeme ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit, lisaks 10 minutit küsimusteks ja aruteluks). Esineda võib ka stendiettekandega. Arutelude suunamiseks ja esinejatele tõhusama tagasiside andmiseks on konverentsiprogrammis diskussiooniosad.

Osaleda soovijatelt ootame 1. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

24. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (kuni 250 sõna) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, heli- või videotehnika).

Konverentsil esinejate ettekannete teesid avaldatakse trükisena.

Konverents toimub 25. ja 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2).

Korraldajad:
Piret Koosa, Eesti Rahva Muuseumi teadur, piret.koosa[ätt]erm.ee
Ave Goršič, EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, avegorcis[ätt]folklore.ee

22.02.2017


Konverents „Noorte hääled 2016“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 20. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.

Konverentsi mitmekesises kavas on seekord vaatluse all Jõhvi etniline linnaruum naiste silme läbi, naiste kujutamine muinasjutusüžees, ajalooline sõjapärimus ning siberi rahvaste usundiline maailmapilt kirjanduses. Muusikateemalised ettekanded keskenduvad laulupidudele, Kihnu viiulitraditsioonile ja tänavamuusikute elule. Veel käsitletakse ekspeditsioonide näituseks vormimise problemaatikat, materiaalset kultuuri usundilises kontekstis, maaelu tajumise keerukust, ristiusu ja traditsioonilise usu põimumist maride seas ning kudumeid mälestuste kandjatena.

Kõik on oodatud kuulama ja kuuldu üle arutlema!

Konverentsi korraldavad ja toetavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.

KAVA ja TEESID
konverentsi pildid

13.04.2016

Konverents „Noorte hääled 2015“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 29. aprillil Eesti Rahva Muuseumis ja 30. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

27.04.2015

Konverents „Noorte hääled 2014“

Igakevadine folkloriste, etnolooge ja nende lähierialade esindajaid koondav konverents „Noorte hääled“ toimub 23. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis ja 24. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Konverents pakub hea võimaluse tutvuda noori kultuuriuurijaid huvitavate küsimuste ja valdkondadega.

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

17.04.2014

Ilmus väljaanne „Rabatuluke” (Pro Folkloristika XVII)

„Rabatuluke” koondab noorte teadlaste uurimusi, mida on tutvustatud 2011. ja 2012. aastal noorte folkloristide ja etnoloogide traditsioonilisel kevadkonverentsil. Esindatud on ka teised kultuuri-uuringute valdkonnad, nagu ajalugu, semiootika, kirjandus- ja keeleteadus. Uurimisaines viib nii Ida-Virumaale, Peipsi-veerde, Ugandasse, Egiptusesse, jõuluvanakirjadesse, rappa, vabastava hingamise temaatikasse kui ka regilaulumaailma. Artiklites on sageli rakendatud eesti folkloristika kontekstis uudseid teooriaid ja meetodeid allikainese tõlgendamisel ning eksperimenteeritud selliste valdkondadega, mis seni uurijate huvisfääri pole kuulunud, näiteks püütud leida arheoloogilist infot regilauludest.

25.04.2013


Noorte hääled 2013

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv korraldavad 24. ja 25. aprillil noorte etnoloogide ja folkloristide konverentsi.

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

19.04.2013

Ootame artikleid Pro Folkloristicasse

Kutsume üles kõiki konverentsil esinenuid oma ettekande põhjal artiklit kirjutama.

Pro Folkloristica topeltnumber on plaanis avaldada järgmiseks noorteadlaste konverentsiks (aprillis 2013), artikleid ootame 22. juuniks 2012, kirjutamise huvilised võiks oma plaanidest võimalikult peatselt märku anda Ave Tupitsale (avetupits[ätt]folklore.ee); ühtlasi palume ka juhendaja kontakte.

Artikli avaldamisküpseks vormistamiseks eeldame tihedat koostööd juhendajaga, kes on artikli sisuliseks toimetajaks. Artiklid läbivad eelretsenseerimise ja toimetus teeb vajadusel omapoolseid parandusettepanekuid. Äärmuslikel juhtudel võib toimetus otsustada artikli avaldamisest loobuda. Lõplikult valmis artiklid keeletoimetatakse ja küljendatakse ERAs ühtseks väljaandeks.

Artikli maht ei tohiks ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada eelmiste väljaannete, nt Kuldkalake. Pro Folkloristica XVI (Tartu 2011) eeskujul.

Artikkel saata aadressil avetupits[ätt]folklore.ee; jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka .pdf-fail või väljatrükk (saata aadressil: Ave Tupits, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003).

Täpsem info: Ave Tupits
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 51003
tel: 7377 736; fax: 7377 706;
e-post: avetupits[ätt]folklore.ee

04.05.2012


Noorte hääled 2012

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 25. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja 26. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

18.04.2012

Noorteadlasi toetab

Noorte hääled 2011

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 27. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja 28. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
I päeva pildid

19.04.2011

Noorteadlasi toetab

Noorte hääled 2010

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 21. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis ja 22. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

23.04.2010

Noorteadlasi toetab

Noorte hääled 2009

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 22. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis ja 23. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID
II päeva pildid

20.04.2009

Noorteadlasi toetab

Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Ootame artikleid Pro Folkloristicasse

Kutsume üles kõiki konverentsil esinenuid oma ettekande põhjal artiklit kirjutama.

Kuna Pro Folkloristica 15. number on plaanis avaldada järgmiseks noorteadlaste konverentsiks (22.–23. aprillil 2009), siis ootame artikleid 1. detsembriks, kirjutamise huvilised võiks oma plaanidest võimalikult peatselt märku anda Ave Tupitsale (avetupits[ätt]folklore.ee); ühtlasi palume ka juhendaja kontakte.

Sel aastal on Pro Folkloristica väljaandmise protsess muutumas. Artikli avaldamisküpseks vormistamiseks eeldame tihedat koostööd juhendajaga, kes on artikli sisuliseks toimetajaks. Artiklid läbivad eelretsenseerimise ja PF kolleegium (EKM ERA, EO ja FO ning ERMi, TÜ etnoloogia ja rahvaluule osakondade esindajad) teeb vajadusel omapoolseid parandusettepanekuid. Äärmuslikel juhtudel võib kolleegium otsustada artikli avaldamisest loobuda. Lõplikult valmis artiklid keeletoimetatakse ja küljendatakse ERAs ühtseks väljaandeks.

Artikli maht ei tohiks ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande Tonditosin. Pro Folkloristica XIV (Tartu 2008) eeskujul.

Artikkel saata aadressil avetupits[ätt]folklore.ee; jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka .pdf-fail või väljatrükk (saata aadressil: Ave Tupits, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003).

Täpsem info: Ave Tupits
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 51003
tel: 7377 736; fax: 7377 706;
e-post: avetupits[ätt]folklore.ee

02.10.2008


Noorte hääled 2008

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis ja 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!

KAVA ja TEESID

13.04.2008

Noorteadlasi toetab

Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Konverents "Noorte hääled" taas tulekul

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum korraldavad 23. ja 24. aprillil 2008 noorte folkloristide ja etnoloogide konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit).

Esineda võib ka stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 10. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

24. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).

Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse ka trükisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9) ning 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42).

Korraldajad
Marleen Nõmmela
Eesti Rahva Muuseumi teadur marleen.nommela[ätt]erm.ee
Liina Saarlo
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur liina[ätt]folklore.ee

31.01.2008Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Noorte hääled 2007

Artikli saatmise tähtaeg on 1. oktoober. Maht ei tohi ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande Linna-alused. Pro Folkloristica XIII (Tartu 2006) eeskujul.

Artikkel saata aadressil liina[ätt]folklore.ee; jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka .pdf-fail või väljatrükk (saata aadressil: Liina Saarlo, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003).

Täpsem info: Liina Saarlo
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 51003
tel: 7377 736; fax: 7377 706;
e-post: liina[ätt]folklore.ee

07.05.2007


Noorte hääled 2007

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents toimub 26. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja 27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitustemaja konverentsisaalis.

KAVA ja TEESID

18.04.2007

Noorteadlasi toetab

Konverents "Noorte hääled" taas tulekul

Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum korraldavad 26. ja 27. aprillil 2007 noorte folkloristide ja etnoloogide konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit).

Esineda võib ka stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 12. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon).

26. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).

Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse ka trükisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 26. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ning 27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9).

Korraldajad Terje Anepaio
Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor anepaio[ätt]erm.ee
Liina Saarlo
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur liina[ätt]folklore.ee

19.02.2007Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nende kahe foorumi folklooriosast kujunes igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents, mille kahte päeva mahtus umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt. 2006. aastal kevadel ühendasid noored folkloristid oma hääled Eesti Rahva Muuseumi noorte etnoloogidega ühiseks konverentsiks.
Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents 2006

26. aprillil Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas

kava ja teesid

21.04.2006Noorte etnoloogide ja folkloristide konverents tulekul

Seniseid igakevadisi noorte folkloristide ja etnoloogide konverentse liites korraldavad Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum sel aastal 26. ja 27. aprillil esmakordselt ühise konverentsi.

Osa võtma on oodatud kõik tudengid ja noored uurijad, et laiema foorumi ees üles astuda etnoloogia ja folkloristika aktuaalseid probleeme, valdkondi ja suundumusi kajastavate ettekannetega (kestus 20 minutit). Esineda võib ka stendiettekandega.
Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 10. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid enda kohta (nimi, töökoht või õppeasutus ja kursus/õpe, meiliaadress, telefon). 23. märtsiks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja teesid (1500 kuni 2500 tähemärki) elektroonilisel kujul, lisades ühtlasi, millised on ettekandeks vajalikud tehnilised vahendid (grafoprojektor, arvuti, heli- või videotehnika).
Konverentsile valitud ettekannete teesid avaldatakse ka tr¨kisena, samuti publitseeritakse paremad ettekannete põhjal kirjutatud artiklid.

Konverents toimub 26. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ning 27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9).

Korraldajad
Terje Anepaio
Eesti Rahva Muuseumi teadusdirektor anepaio[ätt]erm.ee
Aado Lintrop
Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur aado[ätt]folklore.ee

09.03.2006
Noorteadlaste kevadised konverentsid said alguse 1974. aastal Tallinnas, Keele ja Kirjanduse Instituudis. Esimene Kirjandusmuuseumi noorteadlaste kevadsessioon toimus 1978. aastal. Nüüdseks on nende kahe foorumi folklooriosast kujunenud igakevadine Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud konverents. Kahte päeva on mahtunud umbes 20 folkloori (koos naabervaldkondadega) alast ettekannet eri teadusasutuste noortelt (kuni 30-aastastelt) uurijatelt ja ühine lõkkepidu.
Noorte folkloristide konverents 2005

27.–28. aprillil
Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis

kava ja teesid

22.04.2005


Noorte folkloristide konverents 2005

27. ja 28. aprillil 2005. aastal toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis traditsiooniline noorte folkloristide konverents.

Nagu mullu, ootame ka tänavu lisaks üliõpilastele ja noortele (kuni 35-aastastele) teadlastele osalema ka kõiki ennast kraadiõppes täiendavaid uurijaid.

Ettekanne kestus võib olla kuni 20 minutit, millele lisandub 10 minutit küsimuste ja kommentaaride jaoks. Võib esineda stendiettekandega. Teema osas pole peale konverentsi nimetusest tulenevate raamide mingeid muid piiranguid.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 18. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon); 20. aprilliks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk), samuti ettekandeks vajaliku aparatuuri nimekiri. Võimaluse korral palume grafoprojektori asemel kaaluda arvuti ja videoprojektori kasutamist.

Aado Lintrop
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv Vanemuise 42, Tartu 50002
tel: 7377 731; fax: 7377 706;
e-post: aado[ätt]haldjas.folklore.ee

03.03.2005
noorte folkloristide konverents 2004

kava ja teesid

pildid

Artikli saatmise tähtaeg on 1. oktoober. Maht ei tohi ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande "Kolmas vend. Pro Folkloristica XI" (Tartu 2004) eeskujul.

Artikkel saata aadressil kanni[ätt]haldjas.folklore.ee, jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka väljatrükk (saata aadressil: Kanni Labi, Eesti Kirjandusmuuseum, pk 368, 50002 Tartu).

Täpsem info: Kanni Labi
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, pk 368, Tartu 50002
tel: 7 377 733; fax: 7 377 706; e-post: kanni[ätt]haldjas.folklore.ee


01.05.200428. ja 29. aprillil 2004. aastal
toimub Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
traditsiooniline noorte folkloristide konverents.

Tänavu ootame lisaks üliõpilastele ja noortele (kuni 35-aastastele) teadlastele osalema ka kõiki ennast kraadiõppes täiendavaid uurijaid. Konverentsi teemaks on endiselt folkloor kõige laiemas tähenduses. Ettekanne kestus võib olla kuni 20 minuti, millele lisandub 10 minutit küsimuste ja kommentaaride jaoks. Võib esineda stendiettekandega.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 15. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (teema) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon); 15. aprilliks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk), samuti ettekandeks vajaliku aparatuuri nimekiri. Võimaluse korral palume grafoprojektori asemel kaaluda arvuti ja videoprojektori kasutamist.

Aado Lintrop
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, Tartu 50002
tel: 7377 731; fax: 7377 706;
e-post: aado[ätt]haldjas.folklore.ee

05.02.200423. ja 24. aprillil 2003. aastal
toimub Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
järjekordne noorte folkloristide konverents.

Kutsume ettekannetega osalema kõiki noori (kuni 30-aastaseid) uurijaid, kelle uurimisteemaks on folkloor kõige laiemas tähenduses (muid temaatilisi piiranguid pole). Ettekande kestuseks on 20 minutit. Võimalus teha stendiettekanne.

Osaleda soovijatelt ootame hiljemalt 5. märtsiks ettekande esialgset pealkirja (teema) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon); 2. aprilliks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk), samuti ettekandeks vajaliku aparatuuri nimekiri. Võimaluse korral palume grafoprojektori asemel kaaluda arvuti ja videoprojektori kasutamist.

Aado Lintrop
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, pk 368, Tartu 50002
tel: (07)420406; fax: (07)420426; e-post: aado[ätt]haldjas.folklore.ee

14.01.2003Lemmeleht. Pro Folkloristica IX

Noorteadlaste 2001. a ettekannete põhjal kirjutatud artiklid on nüüd saadaval ka e-versioonina.

02.08.2002Noorteadlased 2002

teesid ja pildid

Artikli saatmise tähtaeg on 1. oktoober. Maht ei tohi ületada 18 000 tähemärki (kuni kümme lehekülge koos illustratsioonide ja tabelitega). Kirjanduse loend tuleb vormistada väljaande Lemmeleht. Pro Folkloristica IX (Tartu 2002) eeskujul.

Artikkel saata aadressil janika[ätt]haldjas.folklore.ee, jooniste, tabelite ja illustratsioonide kasutamisel tuleb esitada ka väljatrükk (saata aadressil: Janika Oras, Eesti Kirjandusmuuseum, pk 368, 50002 Tartu).

Täpsem info: Janika Oras
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42, pk 368, Tartu 50002
tel: 420406; fax: 420426; e-post: janika[ätt]haldjas.folklore.eeüles
ERA
HALDJAS
KIRMUS