Noorte hääled 2009

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents

22. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas
23. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumi saalis


KAVA

22. aprill

10.30 Registreerimine
11.00–12.30
Avasõnad
Veinika Västrik. Rahvakunstimeistrite koondis "Uku" Eesti kangakudumistraditsiooni mõjutajana
Carolina Pihelgas. Meie Isa palve kasutamine tõrjemaagias
Ehti Järv. Eneselavastused päevikutüüpi blogides

13.00–14.00
Kadri Laar. 1941. aasta Saksa vägede saabumise mäletamine kahes ajaloolises kogus
Inga Jaagus. Puhkusemälestused: suvitamine eesti ning nõukogude ajal

15.00–16.30
Piret Koosa. Naiste rollist külakomide usuelus
Kristjan Lorentson. Abhaasia eestlaste identiteedist ja rahvuslusest
Kaspar Jassa. Tähelepanekuid etnograafilise aja kulgemisest Aleksei Petersoni Udmurdi päevikutes

23. aprill

10.00–11.30
Sandra Kalmann. Setu lauluimä Taarka laulude muusikalisest küljest
Aliis Kiiker. Kosmikute looming kui itku aseaine?
Epp Vaidre. Asjad meie ümber läbi kolme põlvkonna

12.00–13.30
Triin Õim. Hauatähise muutumine läbi pooleteise sajandi
Katre Kikas. Rahvaluule arhiivitekstid rahvaliku kirjalikkuse mõiste taustal
Siiri Tomingas-Joandi. Erinevused vahetatud laste muistendite vahel Rootsis ja Eestis – kes vahetas ja miks?

Stendiettekanne:
Eda Pomozi. Elu või osalusvaatlus? Ungari lihavõttepühadest eestlase pilgugaNoorteadlasi toetab kulklg (4K)
tagasi