Noorte hääled 2007

Noorte folkloristide ja etnoloogide konverents

26. aprillil Tartus, Kirjandusmuuseumi saalis
27. aprillil Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas


26. aprill

10.00–11.40
Avamine
Kristel Kivari. Maastik maa-aluste pärimuses
Kaisa Sammelselg. Hiis eesti keelealal
Ljudmilla Jamurzina. Baškiiria Vabariigi marilaste animistlik palvus

11.40–12.00 Kohvipaus

12.00–13.30
Lembi Sepp. Iga talu saab laulu pandud. Sissevaade külakroonikalauludesse asustusajaloo seisukohalt
Liisi Laanemets. Anne Vabarna viisirepertuaarist
Maile Nairis. Eesti ainese helisalvestused Berliini Arhiivides

13.30–14.30 Lõuna

14.30–15.30
Leila Allikas-Hallikas. Miks mul selline perekonnanimi on?
Moon Meier. Jutuvestmine tänapäeval etenduse perspektiivist vaadatuna

15.30–16.00 Kohvipaus

16.00–17.00
Reeli Reinaus. Keha sünnituslugudes — ootused ja tegelikkus
Jaanika Hunt. Surmakujutelmad tänapäevase inimese mõtetes

Stendiettekanded:
Merlin Lõiv. Eesti Kaitseväe pärimus
Eda Pomozi. Mida tegid Viljandi tantsutudengid Kihnus jaanikuul 2005 — päevikukatked ja fotoreportaaž


27. aprill

10.00–11.35
Sissejuhatus
Piret Pungas. Eesti soode tähenduse vastandlikkus pärimuses — pelgupaik ja hirmuallikas
Liisa Põld. Kihnu kultuuriruum 21. sajandi alguses
Peeter Viirsalu, Marko Kairjak. Lepinguliste kohustuste rikkumine ja õiguskaitsevahendid. Õigusetnoloogiline uurimus

11.35–12.00 Kohvipaus

12.00–13.00
Marje Ruisu. Etnograafilise filmi määratlused, etnograafilise filmikeele võimalikkusest ja võimalustest Robert Gardneri näitel
Eva-Liisa Roht. Meedia osa identiteedi kujundajana vaadeldes soome-ugri ja samojeedi rahvaste olukorra käsitlemist eesti meedias aastatel 1997–2007

13.00–14.00 Lõuna

14.00–15.30
Laura Paju. Karnevalliku naerukultuuri aspekte ERKI moeshow's aastatel 1982–1985
Kristi Grünberg. Andrus Kivirähki/Taago Tubina "Helesinine vagun" (2003) põlvkonna identiteedi konstrueerijana
Kärt Metsoja. Oh, mis te nüüd! Kingitused arstidele sotsialistlikus ja postsotsialistlikus Eestis

Stendiettekanne
Piret Koosa. Märkmeid religioonist ja inimeste enesekuvandist 2006. aasta Komi välitööde materjalide põhjalNoorteadlasi toetab kulklg (4K)
tagasi