Aa 312. Unholdstöter und sein Hund:

der Bruder rettet die Schwester

(Gg N:o 49 B).

 

 

Antti Aarne,

Verzeichnis der Märchentypen

(FFC 3, Helsinki 1910)

 

<Imemuinasjuttude tüübinimed>

 

HTML: Muinasjutuprojekt - Märchenprojekt 2000