Muinasjutuprojekt

Tartu Ülikooli rahvaluule osakonna ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ühistööna toimuv muinasjutuprojekt on projekt eesti muinasjututekstide süsteemipäraseks koondamiseks. Selleks on vajalik korrastada tüpoloogia ning läbi uurida mitmeid juttude sisuga seonduvaid aspekte.

Muinasjutuprojekt alustas oma tööd imemuinasjuttudega. Projekti esimene etapp toimus Eesti Teadusfondi (grant 3894) toetusel nelja aasta jooksul (19992002). Selle jooksul sisestati tekstikorpusesse hinnanguliselt 75% eesti imemuinasjututekstidest, alustati tüpoloogia korraldamist ning erinevate aspektide läbiuurimist (vt. „I etapi põhitulemused”). Projekti teine etapp algas aastal 2003. aastal, finantseerijaks riiklikud programmid „Eesti keel ja rahvuskultuur” (2003), „Eesti keel ja rahvuslik mälu” (20042008) ning „Eesti keel ja kultuurimälu” (20092013). Seni on ilmunud teadusliku antoloogia „Eesti muinasjutud” I osa ning mitmed muud muinasjutuväljaanded. Antoloogia „Eesti muinasjutud” on nii tekstinäidete kui laiemal materjalil põhineva sissejuhatuse ning tüübikommentaaridega terviklikuks ülevaateks kõikide eesti imemuinasjututüüpide kohta. Avaldatud on üks kuni kolm tekstinäidet igast Eestis esinevast jututüübist. Eesti muinasjuttude erinevatest liikidest annab ülevaate 1967. aastal ilmunud Vaina Mälgu, Ingrid Sarve ja Richard Viidalepa koostatud teos „Eesti muinasjutud”, kus esitatud valik Eestis tuntud imemuinasjututüüpidest ühes kommentaaridega, Eesti loomamuinasjuttudest Pille Kippari antoloogia „Loomad, linnud, putukad. Eesti loomamuinasjutte” (1997, veebivariant 1999).

Muinasjutuprojekti käivitajaks on Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond (õppetool), selle kaastöölised aga erinevatest institutsioonidest. Projekt toimub koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga. Projekti põhitäitjad on Risto Järv (projekti juht, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja, Tartu Ülikooli dotsent), Kärri Toomeos Orglaan (TÜ doktorand ja projektiassistent), Mairi Kaasik (TÜ projektiassistent) ning Inge Annom (Eesti Kirjandusmuuseum, assistent). Projekti konsultantideks on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Pille Kippar, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Kristi Salve, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli professor Ülo Valk. Veel on projektis osalenud ka Katri Laurimaa (Tallinna Pedagoogikaülikooli doktorant), Ell Vahtramäe (Eesti Kirjandusmuuseum).

Projekti käigus luuakse Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud käsikirjalistest muinasjututekstidest tekstikorpus. Peamiselt on sisestustööga tegelenud TÜ üliõpilased ja magistrandid Aive Roots, Kärri Toomeos-Orglaan, Mairi Kaasik, Karin Krondel, Evelin Lepp, Karoliina Kagovere, Liilia Laaneman, Inge Annom, Moon Meier.