Folkloristide talvekonverents "Haldjas 10"
Marguse Puhkekeskuses 15.-16. detsembril 2005

  Kui korraldajad esimest korda Margusele jõudsid, polnud talv veel alanud.   Vt ka pilte =>


Kava    Teesid    Registreerunud     English     Toetajad

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond korraldab 15.-16. detsembril 2005. aastal Marguse Puhkekeskuses Nüplis folkloristide talvekonverentsi "Haldjas 10".

Konverentsiga tähistatakse kümne aasta täitumist esimese ja seni ainsa folklooriserveri käivitamisest Eestis. 1995. aasta detsembrikuus sündinud Haldja serveris (http://www.folklore.ee) asuvad praegu jooksva erialase infoveebi kõrval soome-ugri rahvaste folkloori- ja usundileheküljed, teatmikud, andmebaasid, elektroonilised väljaanded, teadusajakirjad Folklore ja Mäetagused, teoreetiliste erialaartiklite tõlked. Ühtlasi sümboliseerib Haldjas eesti folkloristikas kümmet "arvutiaastat", mis on ühelt poolt hõlbustanud rahvaluuleuurijate tehnilist tööd (väljendub paberkandjal, eriti aga virtuaalselt ilmuvate väljaannete enneolematult suures hulgas, samuti folklooriarhiivide jäädvustamises, säilitamises ja kogutu kättesaadavaks tegemises arvutite ja võrguühenduse toel) ning teiselt poolt sünnitanud uue uurimisobjekti elektroonilise folkloori näol. Konverentsi eesmärk on heita põgus tagasivaade kümne aasta jooksul arvutitega seotud arenguteedele eesti folkloristikas, otsida uusi huvitavaid teoreetilisi ja praktilisi võimalusi, mida infotehnoloogilises kultuurisituatsioonis edasistes uurimissuundades järgida.

Ootame konverentsile osalema (kas ettekandega või ilma) kõiki, kelle folkloristlikud uurimishuvid ja -väljundid on väheselgi määral seotud elektroonilise maailmaga.

Esineda soovijatelt palume hiljemalt 10. novembriks ettekande (20+10 minutit koos diskussiooniga) esialgset pealkirja (või teemat) ja andmeid iseenda kohta (nimi, asutus ja amet, meiliaadress, telefon). 1. detsembriks tuleb saata ettekande lõplik pealkiri ja lühikesed teesid (kuni pool lehekülge elektroonilisel kujul, vajadusel ka väljatrükk). Kohapeal on võimalik kasutada Interneti-ühendusega arvutit ja videoprojektorit. Teretulnud on ka stendiettekanded.

Kõigil teistel osaleda soovijatel palume 25. novembriks registreerida alloleval meiliaadressil. Kirja lisada nimi, asutus, amet, meiliaadress, telefon.

Konverentsi osavõtumaks on 100 krooni (esinejatele tasuta), mille eest tagatakse majutus, toitlustus ning transport Kirjandusmuuseumi eest Nüplisse ja tagasi.

Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond
Vanemuise 42, Tartu 50003
Tel.: 7377 742
Faks: 7377 706


cps '05