Research groups

Institute of the Estonian Language

PUT550 1.01.2014−31.12.2017
Kultuurinihe eesti keeles 17./18. sajandil
The Cultural Shift in Estonian in the 17th and 18th century

Lead by Kristiina Ross, senior resaearcher
Research staff:Ahti Lohk

 

IUT351 1.01.2015−31.12.2020
Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine
Speech styles, sentence prosody, phonological variation: description, theory and modelling

Lead by Meelis Mihkla, senior researcher

Senior research staff
Rene Altrov
Mari-Liis Kalvik
Hille Pajupuu
Liisi Piits
Heete Sahkai

Other research staff

Liis Ermus
Indrek Kiissel
Kairi Tamuri

Estonian Literary Museum

IUT22-5 1.01.2014−31.12.2019
Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid
Narrative and belief aspects of folklore studies

Lead by Mare Kõiva, leaing reasearcher

Senior research staff
Anneli Baran
Tõnno Jonuks
Mare Kalda
Liisi Laineste
Piret Voolaid

Other research staff
Reet Hiiemäe
Diana Kahre
Salle Kajak
Eda Kalmre
Raivo Kalle
Katre Kikas
Andres Kuperjanov
Nikolai Kuznetsov
Eva-Kait Kärblane
Tiina Mällo
Asta Niinemets
Anne Ostrak
Liisa Vesik

 

IUT22-2 1.01.2014−31.12.2019
Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal
Formal and Informal Networks of Literature, Based on Sources of Cultural History

Lead by Marin Laak, researcher

Senior research staff´
Eve Annuk
Epp Annus
Rutt Hinrikus 
Maarja Hollo
Leena Kurvet-Käosaar
Triinu Ojamaa

Other research staff
Külliki Kuusk
Brita Melts
Kristi Metste
Marju Mikkel
Johanna Ross

 

IUT22-4 1.01.2014−31.12.2019
Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad
Folklore in the Process of Cultural Communication: Ideologies and Communities

Lead by Mari Sarv

Senior research staff´
Ave Goršič
Mall Hiiemäe
Risto Järv
Anu Korb
Aado Lintrop

Other research staff
Andreas Kalkun
Kaisa Kulasalu
Helen Kõmmus
Janika Oras
Mari-Ann Remmel
Ingrid Rüütel
Liina Saarlo
Taive Särg
Kärri Toomeos-Orglaan
Astrid Tuisk

Tartu University

PUT192, 01.01.2013–31.12.2016
Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas
Emergent Stories: Storytelling and Joint Sensemaking in Narrative Environments

Lead by Marina Grišakova, professor

Senior research staff
Raili Marling
Anneli Saro

Other research staff
Katrin Kangur
Riina Oruaas
Kairi Jets
Oleg Sobchuk
Siim Sorokin
Hedi-Liis Toome

 

IUT20-56, 01.01.2014–31.12.2019
Eesti keele arvutimudelid
Computational models for Estonian

Lead by Heiki-Jaan Kaalep, senior researcher

Senior research staff
Päivi Kristiina Jokinen
Mare Koit
Erkki Luuk
Kadri Muischnek

Other research staff
Mark Fišel
Kaarel Kaljurand
Kaili Müürisep
Tiina Puolakainen
Margus Treumuth
Haldur Õim

PUT90, 01.01.2013–31.12.2016
Eesti murrete süntaks
Estonian Dialect Syntax

Lead by Liina Lindström, assistent professor

Senior research staff
Helen Plado
Kristel Uiboaed

Other research staff
Maarja-Liisa Pilvik
Mirjam Ruutma

PUT475, 01.01.2014–31.12.2017
Kirjakeele morfosüntaksi varieerumise integreeritud mudel: pilootuuring eesti keele näitel
Integrated model of morphosyntactic variation in written Estonian: a pilot study

Lead by Helle Metslang, professor

Senior research staff
Tiit Hennoste
Külli Habicht

Other research staff
Anni Jürine
Kirsi Laanesoo
David Paul Ogren
Tiia Margus

PUT701, 01.01.2015–31.12.2018
Referentsiaalsed vahendid eesti ja naaberkeeltes: eksperimentaalne lähenemine
Referential devices in Estonian and adjacent languages: experimental approach

Lead by Renate Pajusalu, professor

Other research staff
Helen Hint
Ninni Maria Jalli
Maria Reile
Piia Taremaa
Roger Michael Alan Yallop

IUT20-5, 01.01.2014–31.12.2019 
Lahkarvamuste filosoofiline analüüs
Disagreements: Philosophical Analysis

Lead byMargit Sutrop, professor
Senior research staff
Vivian Bohl
Roomet Jakapi
Siobhan Ann Kattago
Bruno Mölder
Kadri Simm

Other research staff
Alexander Stewart Davies
Jaana Eigi
Juhan Hellerma
Külli Keerus
Tiina Ann Kirss
Eve Kitsik
Anne Kokkov
Kristin Kokkov
Egge Kulbok-Lattik
Riin Kõiv
Taavi Laanpere
Katrin Laas-Mikko
Lilian Langsepp
Toomas Lott
Endla Lõhkivi
Kristi Lõuk
Ülo Matjus
Heidy Meriste
Ave Mets
Francesco Orsi
Karel Pajus
Eduard Parhomenko
Jaanus Sooväli
Henrik Sova
Edit Talpsepp
Andrus Tool
Uku Tooming
Katrin Velbaum
Mats Volberg
Marek Volt
Aaron James Wendland

IUT20-1, 01.01.2014–31.12.2019
Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas
Estonian Literature in the Paradigm of Comparative Literary Research

Lead byJüri Talvet,professor:

Senior research staff
Maria-Kristiina Lotman
Liina Lukas
Arne Merilai
Lauri Pilter
Katre Talviste

Other research staff
Vahur Aabrams
Kairit Kaur
Michelle Theresa Mueller
Kadri Novikov
Inga Sapunjan
Ele Süvalep
Jaak Tomberg
Kadri Tüür
Sven-Hannes Vabar

 

Estonian Academy of Music and Theatre

UT12-1 1.01.2013−31.12.2018
Muusika performatiivsed aspektid
Performative aspects of music

Lead by Jaan Ross, leading reasearcher

Senior research staff
Kerri Kotta
Kristel Pappel
Žanna Pärtlas
Toomas Siitan 
Allan Vurma

Other research staff
Aleksandra Dolgopolova
Mart Humal
Eerik Jõks
Anu Kõlar
Kaire Maimets-Volt
Margus Pärtlas
Anu Schaper
Brigitta Davidjants
Heidi  Heinmaa
Tuulike Kivestu
Ene  Oltre
Geiu Rämmer 
Kadri  Steinbach
Aare  Tool
Hannaliisa  Uusma
Anu Veenre

Tallinn University
IUT18-4 1.01.2014−31.12.2019
Eesti Ida ja Lääne vahel: "oma", "teise", "võõra", "vaenlase" kujundite paradigma XX sajandi Eesti kultuurides
Estonia between East and West: The Paradigm of the Images of “Own”, “Other”, “Strange”, “Enemy” in Estonian Cultures in the 20th Century

Lead by Irina Belobrovtseva, professor

Senior research staff
Aleksandr Danilevski
Anneli Kõvamees
Aurika Meimre
Anneli Mihkelev
Galina Ponomarjova

Other research staff
Antonia Nael  
Maria Posledova        

Tallinn University of Technology, Institute of Cybernetics at TUT
EKT70 1.01.2015−31.12.2017
Kõnekorpuste arendus  
Speach corpora

Lead by Einar Meister, seenior researche

Senior research staff
Tanel Alumäe
Lya Meister

Other research staff
Ottokar Tilk