The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

      Doktorantide sügiskool “DIALOOGID TERVISEGA”

      Sügiskool 2020
Kava ja teesid English

Eesti Kirjandusmuuseum korraldab 19.-20. novembril 2020 Värska Veekeskuse konverentsialas (https://spavarska.ee/) sügiskooli “Dialoogid tervisega”, mille raames vaadeldakse selle ülimalt aktuaalse teemaga seotud narratiive, uskumusi, metafoore, tähendusi ja toimetulekuviise. Üritus toimub koostöös keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga, kuid osaleda saavad ka doktorandid, kes ei ole selle doktorikooli liikmed (näiteks on ettekanded huvipakkuvad kultuuriteaduste kraadiõppuritele), samuti on oodatud teemast huvitatud magistrandid ning juhendajad.

Sügiskooli ettekanded ja arutelud lähenevad tervisetemaatikale avaralt ja interdistsiplinaarselt: vaatleme tervisega seotud keelekasutust, usundilist mõtlemist, emotsioone, hirme, filosoofiaid, elustiile, tervendajate ja alternatiivravi rolli ühiskonnas nii epideemiate ja muude kriiside ajal kui tavaelus ning nimetatud teemadega seotud kultuurilisi, lingvistilisi ja semiootilisi väljundeid.

Ettekandeid-töötube on lisaks Eesti asjatundjatele kutsutud pidama oma valdkonna tunnustatud eksperdid mujalt, näiteks Virginia García-Acosta (Mehhiko), Thomas Ndaluka (Tansaania), Terhi Utriainen (Soome).

Doktorandid, kelle uurimisteema haakub tervisetemaatikaga, on oodatud esinema sügiskoolis 20-minutilise ettekandega. Esinemissoovist palun teada anda 16. oktoobriks, ilma ettekandeta osalemissoovist 3. novembriks (saates registreerimisvormi täidetuna aadressil: reet@folklore.ee). Lõpliku programmi ja info täiendava lugemismaterjali kohta saadame hiljemalt 10. novembriks.

Osalemise eest on võimalik saada (VÕTA programmi kaudu) 2 EAP, esinejatel 3 EAP. Sügiskooli töökeel on inglise keel.

Kohalesõit Tartust Värskasse toimub tellitud ühisbussiga (väljasõit 19. nov kl 9, orienteeruv tagasijõudmisaeg 20. nov kl 19). Osalejatele on tagatud majutus ja toitlustus, kohapeal on mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused. Lisapiirangute kehtestamise korral toimub sügiskool ikka, kuid vastavalt oludele kas osaliselt või täielikult virtuaalsena.

Ürituse toimumist finantseerivad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM), see on seotud ka Eesti-uuringute Tippkeskusega ja järeldoktorantuuriprojektiga PUTJD962

Lähem info: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee

EKM 8-2/20/3; CEES; EKM FO; © 'cps 20