Eesti-uuringute Tippkeskuse kokkuvõttekonverents

Dialoogid Eestiga. Uus algus

Vöödiline muster
Esileht
Programm
Teesid
Kontaktid


Fotogalerii
(fotograaf
Alar Madisson)


Konverentsi videod

15. ja 16. veebruaril 2023 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42 Tartu)

Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023.  Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks.


Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks. 

Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud.

Kutsume kõiki tippkeskuse liikmeid osalema kokkuvõttekonverentsil, kus toimuvad töörühmade ettekandepaneelid, kuid ka uute tulemuste esitlemine eksperimentaalvormis, ümarlauad ja arutelufoorumid. Eesmärk on analüüsida, kuidas suhestuvad selle perioodi ainsa humanitaaria tippkeskuse uurimistulemused aktuaalsete sotsiaal- ja humanitaarküsimustega ühiskonnas, millised on tippkeskuse teadlaste käsilolevaid põnevaid uurimisküsimused, kuidas on taotlusest lähtuvaid probleeme lahendatud.

Konverentsi programmiga on võimalik tutvuda järgneval lingil: CEES 2023 PROGRAMM

Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid" ja Eesti Kultuurkapital.

Korraldajad:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee
Liisi Laineste, liisi@folklore.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Sergey Troitskiy, sergei.troitskii@folklore.eeEesti-uuringute Tippkeskuse kokkuvõttekonverents "Dialoogig Eestiga: Uus algus", Estonian Literary Museum, 2022-2023

Eesti Kirjandusmuuseum

CEES logo

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Kultuurkapital EKM folkloristika osakond CEES 2023