BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Simunapäev - 28. oktoober

Rahvakalendris väga vähetuntud püha, mille kohta on üldtuntud ilmavanasõna, mis märgib maa ja vete külmumist: Siim teeb sillad, Nigul lööb naeltega kinni.

Vanemates trükistes on simunapäeva nimetatud hingedeaja lõpuks.

Mida teised teevad

Sakslastel on keelatud ketrustööd, lätlastel lõpeb hingedeaeg.

Apostlite Siimoni ja Juudas Tadeuse surmapäev

Mõlemad apostlid (1. sajand) jutlustasid Pärsias, hukati koos ja neid mälestatakse alati koos. 6.-7. sajandil toodi nende säilmed Rooma. Anglikaanid kujutavad Juudast laeva ja Siimonit kalaga. Juudast peetakse lootusetute juhtumite patrooniks, atribuut on rist või saag, ta on ka puuraiujate patroon.

Eestis on Simuna kihelkond ja kirik pühendatud apostlitele Siimonile ja Juudale.

Lisa enda kommentaar tähtpäeva kohta | Loe selle tähtpäeva kommentaare