BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Midruskipäev - 26. oktoober, ka 31. oktoober

Tuntud üksnes Ida-Eesti õigeusu aladel, päeval on ühisjooni slaavlaste vanemate päevaga. Algselt tähistati seda kolm nädalat pärast mihklipäeva. Mitmel pool kandus midruskipäev kalendrireformide tõttu ühte usupuhastuspäevaga (31. oktoober). Peamine on olnud suguvõsade kogunemine, surnute mälestamine, toidu haudadele viimine, kirmased. Mõnel pool tapeti lahkunute mälestuseks kukk.

Toidud

Kutja, munad, herned, liha, viin ja õlu – üldiselt mälestamistoidud.

Usupuhastuspüha

31. oktoobril 1517, kõigi pühakute päeva laupäeval, naelutas Martin Luther (1483-1546) Wittenbergi linnakiriku uksele 95 teesi, kus ta mõistis hukka indulgentside ehk patukustutuse sedelite müümise. Nende ladinakeelsete teeside üle pidi tulema avalik väitlus Wittenbergi ülikoolis. Väidete kaitsmist ei toimunud siiski kunagi. Selle asemel levisid need teesid saksa keelde tõlgituna ja neist sai alguse suur läänekiriku reformatsioon.

Lisa enda kommentaar tähtpäeva kohta | Loe selle tähtpäeva kommentaare