BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Linnuristipäev - kaks neljapäeva enne ristipäeva

Kuulus ristipäevade ehk muistsete maa pühaks pidamise päevade hulka. Sel päeval olid keelatud maasse puutumine ja põllutööd. Näiteks oli üldine külvikeeld – linnud rikuvad külvatu. Päeva nimi - linnuristipäev - märkis, et linnud on naasnud. Üks päevaga seotud uskumustest ütleb, et kui seda päeva tähistada, siis ei riku linnud põldu.

Lisa enda kommentaar tähtpäeva kohta | Loe selle tähtpäeva kommentaare