BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Leheristipäev - üks neljapäev enne suurt ristipäeva

Ristipäev ehk taevaminemispüha on 40. päev pärast lihavõtteid ja langeb alati neljapäevale. Leheristipäev langeb neljapäevale nädal enne ristipäeva.

Leheristipäeva tunnuseks on, et sel päeval on lehed puus ja rohi maas. Tärganud looduse suhtes kehtis maapinna pühaduse reegel ja nii oli keelatud okste murdmine, rohu kitkumine ja õite noppimine. Keelust üleastumine pani kasvu seisma ning tõi uskumuste järgi vere murdmiskohale. Päeva olulisusele viitab igasuguste põllutööde keeld.

Lisa enda kommentaar tähtpäeva kohta | Loe selle tähtpäeva kommentaare