BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Korjusepäev - 12. märts

Seda päeva tuntakse eeskätt vanimate trükiste põhjal ja see on üks teadlastele enam huvi pakkunud pühi, mille kohta on püstitatud huvitavaid hüpoteese. On arvatud, et see on vana rahvakogunemise aeg, samuti talihari ehk talve poolitaja, mille tähendus kandus hiljem muudele kalendripäevadele. Mitmed pseudoetümoloogiad said alguse asjaolust, et eestipärastatud nime Gregorius ei tuntud ära ega osatud seostada pühakunimega. Kirikukalendris on see paavst Gregorius Suure surmapäev.

Gregorius Suur

Gregorius (540 - 12. märts 604) on õpilaste, muusikute ja lauljate patroon ja podagrahaigete aitaja. Gregorius Suur on suuremaid katoliikluse, selle kirikuteenistuse, misjonitöö ja kirikumuusika reformijaid. Erakordselt karismaatilise isiksuse, jutlustaja ja poliitikuna oli ta kaalukeel, mis kallutas palju rahvaid kristlusse. Tänapäevani on tuntud Gregoriuse muusika, üks keskaja muusika paeluvaid näiteid. Ta jätkas Milano piiskop Ambrosiuse poolt alustatud kirikulauluviiside kogumist ja üleskirjutamist, ühtlasi uuendades kogu liturgiat ja laulmist. Gregooriuse laul põhineb diatoonilistel helilaadidel. Sellest ühehäälsest instrumentaalsaateta roomakatoliku kirikulaulust kujunes mitmehäälsuse arenedes polüfoonilise missa oluline osa.

Vaata lähemalt http://www.newadvent.org/cathen/06780a.htm

Lisa enda kommentaar tähtpäeva kohta | Loe selle tähtpäeva kommentaare