BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Otsimismasina kasutamisest

  1. Viite ja sõna järgi otsimine on tõstutundetu.
  2. Valitavatest väljadest (fond, kihelkond, tähtpäev, märksõna) otsimisel tuleb väljad täita järjekorras. Seega, kui soovitakse otsida ainult ühest väljas (lihttingimus), tuleb valida vaid esimene väli. Liittingimuse korral saab väljadest paremal valida tehte: JA otsib ainult arhiiviteadetest, milles esinevad kõik valitud elemendid; VÕI aga arhiiviteadetest, milles esineb vähemalt üks valitud elementidest.
  3. Kui tekstiväljale sisestada sõne jutumärkides, otsitakse selliste arhiiviteadete seast, mille tekstiväljal esineb täpselt see sõna. Kui tekstiväljale sisestada mitu sõna tühikutega eraldatult, otsitakse selliste arhiiviteadete seast, mille tekstiväljal esinevad kõik need sõnad. Kui mõne sõna ees on miinusmärk, siis otsitakse selliste arhiiviteadete seast, mille tekstiväljal seda sõna ei esine.
  4. Viite ja sõna järgi otsimisel arvestatakse regulaaravaldisi, näiteks on võimalik nõuda, et kolmekuningapäev esineks tekstivälja alguses, selleks tuleb otsida tekstiväljal sõna ^kolmekuningapäev järgi. Samuti võib alternatiivsete tähtede otsimisel paigutada nad nurksulgudesse: ei[td]e otsib nii eide kui ka eite järgi.
  5. Tekstidest otsimine toimub ainult üle terviksõnade. Lisaks sellele saab kasutada suvalise sõnalõpu tähisena tärni, näiteks kolmekuninga* korral leitakse tekstid, milles esineb kolmekuninga, kolmekuningapäev, kolmekuningapäeval jne.