BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Mardi- ja kadrilaulud. Põhja-Eesti

Järgnevad näited on Põhja-Eesti vanematest üherealistest ja kaherealistes viisidest, millel on iseloomulik värsirea pikendatud lõpp.

NÄIDE 740 h Kuusalu Leena Maisto Kadrilaul

NÄIDE Pl 27 B3 Jõelähtme Marie Paemurd Kadrilaul

NÄIDE Pl 83 A1 Miina Lambot, Anna Paalberg Kuusalu Mardilaul

NÄIDE 1024 g Anette Raagul Kose Mardilaul

NÄIDE Pl 67 A1 Hindrek Tamm Jõelähtme Mardilaul

Martide tants oli varemalt hüppetants 3/4 taktis, mille viisid tuletavad meelde kas labajalavalssi või polkamasurkat (viruvalssi). Lauldavaid marditantsuviise on leitud kõige rohkem Lääne- ja Põhja-Eestist.

NÄIDE Pl 41 B 2 Liina Kaskmann Haljala Marditants

Põhja-Eesti uuemates sanditamislauludes esinevad ka 2-realised ilma lõpupikenduseta viisid, mis on sageli üsna tantsulise iseloomuga.

NÄIDE 735 e Kristjan Kiviloo Kuusalu Mardilaul

NÄIDE Pl 42 A2 Liina Kaskmann Haljala Kadrilaul

NÄIDE Pl 88 B1 Anna Lindvere Kodavere Mardilaul