BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Mardi- ja kadrilaulud. Lõuna-Eesti

Lõuna-Eesti vanemates viisides esineb tavaliselt 2-sõnaline refrään, näit marti, marti; märti, santi või kadriko, kadriko jms. Viimases kõlab vastu läti sanditamislaulude refrään kalado, kalado. Vanemad viisid on ühe- või kaherealised ja kitsa heliulatusega.

NÄIDE 106 a Marie Nutt Rõuge Mardilaul 1-realine viis

NÄIDE 1165 h Emilie Kõiv Põlva Kadrilaul sama 1-realine viis

NÄIDE 98 b Rosalie Parts Rõuge Kadrilaul 2-realine viis

Lõuna-Eesti uuemas kihistuses esinevad oktavi heliulatusega ma˛oorsed viisid. Kõige tuntum neist on viis, kus igale reale järgneb pikalt välja venitatud 1-sõnaline refrään märti või katri. Tõusva suunaga refrääni muudab väga meloodiliseks see, et refräänsõna jaotatakse mitme noodi vahel, libisedes ühelt helikõrguselt teisele. Selle tagajärjel muutub lühike ühesõnaline refrään värsireaga ühepikkuseks ning kogu viis moodustab 4-osalise vormi. Viis on kohati tuntud ka Mulgimaal (vrdl NÄIDE 616 a), pärineb ilmselt läti liigo-lauludest ning seda esineb ka Lõuna-Eesti jaanilauludes refrääniga liigo, liigo.

NÄIDE 83 f Pauline Pihlak Hargla Kadrilaul

NÄIDE 1182 a Marta Kleemeier Kanepi Kadrilaul

NÄIDE 1202 a Maria Kool Mardilaul Põlva Mardilaul

On loodud isegi mõned uuemad lõppriimilised sanditamislaulud.

NÄIDE 1203 a Linda Kool Põlva Mardilaul