BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Põhja-Eesti piirkonda kuuluva Lääne-Eesti mardi- ja kadrilaulud

Lääne-Eesti mardilauludes valitseb kohati hoogne meestepärane uuem esitusstiil, kus on suhteliselt teravad rõhud ja ulatuslikud viisikäigud.

Pl 85 B1 Hindrek Pukk Saarde Mardilaul

Lõuna-Eesti poolt on levinud Lääne-Eestisse, eriti Pärnumaale ja saartele refräänilisi viise. Järgnevates näidetes on kuulda Pärnumaa vanemaid 1-realisi refrääniga mardilaulude viise. Martide sissetulekulaul, tants ja soovid-sajatused esitatakse sageli erinevatel viisidel.

NÄIDE 1004 d Anna Ojakallas Audru Mardilaul, Martide tantsulaul ja Martide sajatused

NÄIDE Pl 20 B1 Hendrek Jantson Tõstamaa Mardilaul ja Martide tantsulaul

NÄIDE Pl 20 B2 Hendrek Jantson Tõstamaa Mardilaul ja Martide tantsulaul

NÄIDE 1005 c Madis Lõõbas Tõstamaa Mardilaul ja Martide sajatus

NÄIDE 312 b, c Melania Meriloo Häädemeeste Kadrilaul ja Kadride õnnistamine

NÄIDE 269 c Anna Köster Kihnu Kadrilaul