BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Jõululaulud

Regivärsilistel jõululauludel on tavaliselt vanemate kalendrilauludega ühised viisid.

Vestlus uuemate riimiliste jõululaulude tegemisest Saaremaal.

NÄIDE 172 c Selle laulu seda jutt