BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Vastlapäeva tähistamine

Vastlapäev 1970. aastatel, ERMi fotokogu (1), vastlapäev Tartus Kassitoomel 2003, foto erakogust (2), vastlapäev Koigi Põhikoolis (3), Pärnu-Jaagupis 2004 (4), Märjamaa Gümnaasiumis 2004 (5-6), Vastlapäev Aruküla mäel (7-11), Tartus Toomemäel 1980. aastatel, foto ERMi fotokogust (12) ja vastlasupi jagamine Tallinna Pedagoogikaülikoolis 2004 (13)