BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Suvistepüha tähistamine

Kaetud laud suvistepühal 13. juunil 1976, Vilo vald, Pankovitsa kalmistu, foto Edgar Saar, ERMi fotokogu (1), kirikust väljunud suvistepüha jumalateenistusest osavõtjad, käes valged sirelioksad 1977, Petseri linn, foto V. Ojanurme, ERMi fotokogu (2), 1981. aasta suvistepühaks tuppa toodud kased, Halliste khk, Ereste küla, Adama talu, foto Aado Lintrop, ERMi fotokogu (3), 1982. aasta suvistepühaks tuppa toodud kased, Viljandi khk, Taari küla, Kolga-Saariku talu, foto Aado Lintrop, ERMi fotokogu (4).