BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Nääride tähistamine

Sajandi algul käis kogu elu leiva ümber, Rocc-al-Mare muuseumis jõulude eel, 21. detsember 1998, foto Peeter Lankovits, Postimehe arhiiv (1), Johannes Liiv, 61-a, demonstreerib 1969 näärisokku, Kirbla, Keskküla, foto H. Tampere, ERA fotokogu (2-7), näärivana 1957. aastatel, foto erakogust (6), nääripeopilte ERMi fotokogust (7-13)

Näärikaardid