BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Aprillipäev e. naljapäev tähistamine

Naljapäev Albu koolis (1) ja Keila algkoolis (2).