BERTA - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Mis on Berta?

Berta ehk Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaasi eesmärgiks on olla väravaks rahvakalendri tähtpäevade maailma, tutvustades ning pakkudes infoallikaid ligikaudu 80 rohkem ja vähem tuntud tähtpäeva kohta.

Tähtpäeva tutvustaval lehel on sellega seotud kommete lühiülevaade ja püha arengulugu (kust tulnud, kuidas Eestis kohandus, millised on olnud muutused). Iga päeva juures on usundi ja kombestikuga seotud abistavaid lisamärksõnu. Pildimaterjal ja videonäited on koondatud omaette lehtedele, muusika ja laulunäited on liidetud vastava tähtpäeva juurde, kuid on leitavad ka vastavalt lehelt. Arhiivitekstid (huvitavad, vähetuntud või laiemat huvi pakkuvad: ennustamine, ilmaended, vähemtuntud tegevused jne) leiab otsinguga Berta online-andmebaasist. Erinevate teemade kohta lisaandmete leidmiseks saab kasutada veebilehtede ja trükiallikate loetelu, kalendriloo ja -muusika üldiseloomustust. Lehelt lehele on lihtne liikuda linkide abil. Berta on alalises täienemises, st et uute teemade ja fotode lisamine sõltub lugejate huvist ning nõuannetest. Ühtlasi saab igaüks lisada lugusid sellest, kuidas tema seda tähtpäeva peab. Bertas on valikuliselt esitatud ka õigeusu- ja kooli rahvakalendri kuuluvad pühad.

Berta eeskujuks on HowStuffWorks ja MIKSIKE. Materjal on suunatud õpetajatele, õpilastele, üliõpilastele ning teistele eesti rahvakultuurist huvitunuile ja on esitatud selliselt, et seda oleks võimalik kasutada ka nägusa väljatrükina.

Autoriõigusi omavaid materjale kasutatakse kooskõlas autoriõiguse hoidjatega. Rahvaluule arhiivi materjalide kasutamine toimub kokkuleppel Eesti Kirjandusmuuseumiga.

Berta on saanud Euroopa Komisioni poolt korraldatava Netd@ys 2004 osamisel Netd@ys 2004 diplomi.
Vaata diplomit (vaata diplomit Netd@ys serveris).

Berta saab teoks Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel.


Toetab: Tiigrihüppe Sihtasutus