Töölepingu näidis
 

Kui kellelgi peaks tekkima raskusi tööandjaga uue töölepingu sõlmimisel, siis alljärgnevalt üks näidiseeskiri:

 1. Igasugune ületöö on keelatud.

 2. Ühtegi tööd ei tohi teha puhketunni ajal.

 3. Vabad päevad on esmaspäev, reede ja laupäev, samuti sünnipäevad ja nimepäevad. Arvesse lähevad nii töötaja kui ka tema pereliikmete tähtpäevad.

 4. Tööpäeva pikkus on 8 tundi, see sisaldab 2 tunni pikkust lõunavaheaega, kahte kohvipausi ja poolt tundi riiete vahetamiseks.

 5. Töötaja töötulemusi ei tohi mingil juhul kontrollida.

 6. Sigaretid peavad olema tööl kogu aeg tasuta saadaval, sama kehtib ajalehtede kohta.

 7. Palk tuleb alati ette maksta.

 8. Töötajal on õigus kolmekuusele puhkusele.Vihmaseid päevi puhkusepäevadeks ei loeta.

 9. Kõik riigi- ja ametiühingumaksud maksab tööandja.

 10. Jõuludeks ja lihavõttepühadeks antakse igale töötajale kingituseks pudel viina.

 11. Tööandja surma puhul läheb tööandja vara kõigi töötajate vahel jagamisele.

 12. Töötaja surma puhul peab tööandja hoolitsema töötaja järeltulijate eest neljanda põlveni.

 13. Kui keegi töötajatest jääb tööl olles magama, siis lõpetatakse viivitamatult igasugune und häirida võiv tegevus. Töötajat võib äratada ettevaatlikult vaid kojuminemiseks või eratelefonikõne korral.

 14. Tööandja muretseb oma kulu ja kirjadega töötajale vajalikud tööriistad ja -riided. Samuti hoolitseb tööandja riiete puhtuse eest.

 15. Tavaliselt võib inimene pensionile jääda 55. eluaastast. Varem võib töötajat pensionile lubada juhul, kui tal esineb nohu, köha, reuma või mõni muu haigus, samuti kui ilmneb tahtmatus tööd teha.

 16. Tööandja, kes ei täida eelmainitud nõudeid, tuleb kohe vallandada, võimalusega asuda 3 päeva jooksul tööle samasse ettevõttesse alluvaks, kui talle leidub sobivat tööd.