Saabuva sajandi keel: C+-
 

Erinevalt keelest C++ on C+- (hääldus C-enam-vähem) subjektorienteeritud keel. Igal subjektiks nimetataval C+- klassi eksemplaril on välisteadete jaoks kättesaamatud varjatud liikmed, mida tuntakse eelarvamuste ehk deklareerimata eelistustena, ja avalikud liikmed, mida tuntakse ärpluste ehk pretensioonidena. Ümber kehtestatakse järgmised C operaatorid:

> parem kui
< halvem kui
>> palju parem kui
<< jäta see kus teine
! ei iialgi
== võrreldav, muus osas võrdsetel tingimustel

C+- on tugevalt tüüybistatud keel, mis põhineb stereotüüpimisel ja eneseõigustuslikul loogikal. Boole'i muutujatele TRUE ja FALSE (mida vähemrealistlikes keeltes tuntakse konstantidena) on lisandunud CREDIBLE (usutav) ja DUBIOUS (kaheldav), mis on Zadeh' traditsioonilistest hägusatest kategooriatest hägusamad. Kõiki Boole'i muutujaid saab defineerida modifikaatoritega "tugev" ja "nõrk". Nõrk implikatsioon väidetakse "säilitavat eitatavust" ning lisati DoD nõudel, et tagada ühilduvust Ada tulevaste versioonidega. Omistuslikult ühilduvad kõigi Boole'i muutujatega õiged väärtused (well-formed-falsehood, WFF). Interaktsioone 'what-if' ja 'why-not' toetab eriline tingimussiire 'evenifnot X then Y'.

C+- soodustab informatsiooni varjamist ja (ainult sõprade klassi hulgas) kuulduste jagamist. Mittesõprade klasse saab likvideerida lepingute sõlmimisega. Tuleb silmas pidada, et sõprussuhted on intransitiivsed, püsimatud ja mittekommutatiivsed.

Üksik- ja mitmikpärilikkuse mehhanismid on realiseeritud stohhastiliste mutatsioonidega. Mittepäritavuse reegleid hõlmab kompleksne testamentaarprotokoll. Lisaks põhi-, tuletatud, virtuaal- ja abstraktklassidele toetab C+- ka tahteklasse. Teatud lokaalsustes on lubatavad polügaamsused ja bastardklassid. Mujal on klassidevaheline lõtv side lubamatu ning seega vajatakse abielu ja lahutuse operaatoreid 'marriage(MParent1, FParent1)' ja 'divorce(MParent1, FParent1)'.

Operaatorite eelistusreegleid saab tühistada direktiiviga #pragma dwim (do what I mean). Ansifitseerimisele seistakse kindlalt vastu. C+- lipukiri on "Ole ise oma standard".