Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Balti ja Balkani teadlased jõudsid Ida-Euroopa uuringute dialoogis uue kvaliteediga aruteludeni

Kolmepäevasel teaduslikul veebikonverentsil "Balkani ja Balti riigid ühendatud Euroopas - ajalugu, religioon ja kultuur IV" osales üle 50 teadlase Balkani ja Balti regioonist ning naaberriikidest, keskendudes religioossusele ja vaimsusele Balkani ja Baltikumi kultuuriruumis.
11.-13. novembrini 2020 kestnud konverentsi peakorraldaja oli Läti Ülikooli filosoofia ja sotsioloogia instituut, mida assisteeris Bulgaaria Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Rahvaluule Uurimise Instituut koos Etnograafiamuuseumiga. Konverentsi tööd virtuaalses Riias koordineeris tuntud usundiuurija Solveiga Krūmiņa-Koņkova.
Solveiga Krūmiņa-Koņkova arvates oli muljetavaldav konverentsi interdistsiplinaarsus (kaasatud oli enamik humanitaaria ja sotsiaalteaduste harusid) ja uuenduslikud tulemused.
Balkani ja Baltikumi teadlaste uurimistöö (BBS) on suunatud piirkonnaülestele küsimustele (religioossus, usuliikumised, sakraalne ruum, migratsioon, postsotsialism, etnoökoloogia, rahvameditsiin, kultuuripärand jne). Globaalsete suundade kõrval analüüsitakse uusimaid kultuurinähtusi.
Ekaterina Anastasova kinnitas, et üle kümne aasta kestnud ühine uurimistöö on väga viljakas. Selle aja jooksul on laienenud teemade diapasoon ja mitmekesisus, töösse on kaasatud noori uurijaid Balkani, Baltikumi ja postsotsialistliku Euroopa aladelt. Balkani-Balti regioonist on kogutud märkimisväärne kogus uut ainestikku ja keskseks on tõusnud arengudünaamika jälgimine Balkani-Balkani ühiskondades, rakendades sotsiaal- ja humanitaarteaduste metoodika ja teooria uusi mõõtmeid.
Eestit esindasid seekordsel konverentsil Marju Kõivupuu (TLÜ), Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov (Eesti Kirjandusmuuseum).
Valikut konverentsi artiklitest on võimalik lugeda Balkani ja Balti uuringute aastaraamatu (YBBS) järgmises köites (2021). Järgmine kohtumine, loodetavasti silmast silma, toimub Eestis (2022).
Konverentsi korraldamist toetasid veel Rahvusvaheline Balkani ja Balti Uuringute Selts, Eesti Kirjandusmuuseum ja Leedu Ajaloo Instituut, Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus). Korraldajad tänavad osalenud riikide Teaduste Akadeemiaid.
Veebileht: http://www.folklore.ee/rl/fo/bbs/2020
Kontakt: Solveiga Krūmiņa-Koņkova, konkova@latnet.lv

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO