Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Lasteaiaõpetajate eesti keele veebiseminar "Hobustega tuli, härgadega läheb: Lasteaed õpetab ka epideemiate ajal" 7. oktoobril

Kolmapäeval, 7. oktoobril toimub veebikeskkonnas Teams lasteaiaõpetajate eesti keele seminar "Hobustega tuli, härgadega läheb: Lasteaed õpetab ka epideemiate ajal".
2020. aasta märtsikuu tõi meile COVID-19 kriisiolukorra, millega kaasnesid suured muudatused kogu maailma elukorralduses. Koroonakriisist sai suur katsumus haridusasutustele, sh koolidele ja lasteaedadele. Seekordne seminar ongi pühendatud lasteaedade toimetulekule olukorras, kus epideemia jõudis meile õigupoolest üleöö, kuid sellega kaasnevad uued töötamis- ja õppemeetodid (nt distantsõpe, lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate tihedam õppesuhe) jäävad kontaktõppe kõrvale ilmselt pikalt püsima.
Seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut ja keeleoskust toetada ka keerulistel haiguste perioodidel, kui tähelepanu on ühiskonnas koondunud haiguse ennetamisele, toimetulekule. Kõneks tulevad keelega seotud väljendusviisid, sealhulgas tervisega seotud nüansid meie kultuuripärandis ja lastefolklooris laiemalt.
Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist, laste suhtlus- ja eneseväljendusoskuse arengut.
KAVA
11.00 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktori kt Martin Eessalu
11.15-12.45 Pille Lille (Lõimitud aine- ja keeleõppe koolitaja): Lapse ja õpetaja inimlik kontakt
12.45-13.15 Kerda Eiert (Toila valla abivallavanem): Eriolukord lasteaias nõuab tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega: Toila valla näide
13.15–13.45 Lõuna
13.45–14.15 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur): A-B hakka pähe, kui ei hakka, lükkan takka! Salmitraditsioonist ja keelelisest lastepärimusest
14.15–14.30 Kelly Lilles (ALPA Kids tegevjuht): Eesti keele oskuse arendamisest läbi digiõppemängu. ALPA mobiilirakenduse näitel
14.30–16.45 Töötoad
14.30–15.15 Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur): Ringmängu rõõm
15.15–16.00 Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseumi giid-metoodik): Märka märki!
16.00–16.45 Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik (Jänesselja lasteaia õpetajad): Pärijata pole pärandit! Õuesõppe töötuba
16.45–17.05 Seminari lõpetamine ja lõpuarutelu

Koolitusseminari koduleht asub aadressil http://folklore.ee/kp/lp/2020. Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti uuringute Tippkeskus).
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO