Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse müüdi- ja usundi-uuringute töörühma seminar sotsiokultuurilistest väärtustest Venemaal ja Bulgaarias

28. septembril kl 11 toimub MS Teamsi keskkonnas Irina Sedakova online-loeng „Vanad ja uued sotsiokultuurilised väärtused Venemaal ja Bulgaarias“.
Venemaa Teaduste Akadeemia Slaaviuuringute Instituutdi Tüpoloogia ja Võrdleva Lingvistika osakonna juhataja dr Irina Sedakova loengu eesmärk on võrrelda ja uurida sotsiokultuursete väärtuste semantikat ja pragmaatikat Venemaa ja Bulgaaria arhailistes maapiirkondades ja uutes linnakeskkondades.
Loeng algab vene ja bulgaaria terminoloogia lühikese aksioloogilise ülevaatega, mis osutab, et "väärtus" abstraktse mõistena on hiljuti kasutusele võetud ja pole tüüpiline agraarsetes piirkondades. Mõiste on muutunud üha sagedamini kasutatavaks interneti ajastul, „uue siiruse” ja uue eetika ajastul.
• Kuidas uurime oma välitöödel väärtusi, milliseid küsimusi peaksime vestluspartneritele esitama?
• Kas on võimalik tõmmata piir (leksikaalne, pragmaatiline jne) „vanade” ja „uute” väärtuste vahele?
• Millised on aksioloogilise hierarhia dünaamiliste muutuste põhjused?
• Kuidas mõjutab COVID-19 inimeste rutiine ja eelistusi ning sellele vastavalt väärtuste hierarhiat ja selle tähistamiseks kasutatavat sõnavara?
Neid ja muid probleeme avatakse selliste väärtuste näidetel nagu „armastus”, „vanadus” ning „tervis”.
Irina Sedakova loeng toimub inglise keeles ja on avatud kõikidele soovijatele EKM TEAMS keskkonnas. Palume sujuvama liitumise huvides eelregistreerida.
Loeng toimub EKM folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse müüdi- ja usundi-uuringute töörühma seminarisarja koostööna. Loengut toetavad projektid EKM 8 2/20/3 ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti uuringute Tippkeskus, CEES – TK 145)
Info: Mare Kalda, mare.kalda[at]folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO