Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Oodatakse ettepanekuid 2020. aasta eesti folkloristika aastapreemiale

Eesti folkloristika aastapreemia määratakse silmapaistva tulemuse eest folkloori teaduslikul uurimisel ja/või uurimistulemuste populariseerimisel.
Kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada ARSi juhatusele kirjalik avaldus koos põhjendusega, kus tutvustatakse kandidaadi teadustegevust 2019. aastal.
Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaadi publikatsioonide kõrget taset; teema ja tulemuste tähtsust ja uudsust (nt unarusse jäänud või varem uurimata valdkonna või piirkonna käsitlemist, uute meetodite kasutamist); olulisust eesti rahvuskultuurile ja folkloristikale.
Kandidaatidena eelistatakse eesti kultuuriruumiga seotud üksikisikuid. Kandidaate võivad esitada institutsioonid, uurimisrühmad ja üksikisikud.
Ettepanekuid 2020. aasta eesti folkloristika aastapreemia määramiseks ootame 30. aprilliks meiliaadressile karri.toomeos-orglaan@folklore.ee
Esialgse plaani kohaselt kuulutatakse laureaat välja 28. mail ARSi koosolekul (infot täpsustatakse mais).
Eesti folkloristika aastapreemia väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.
Info: Kärri Toomeos-Orglaan, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO