Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Professor Timothy R. Tangherlini (California Ülikool, Los Angeles) peab professor Walter Andersonile pühendatud loengu 6. septembril 2019

Professor Timothy R. Tangherlini (California Ülikool, Los Angeles) peab eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli asutamisele ja esimesele professorile Walter Andersonile pühendatud loengu 6. septembril 2019 kell 14.15, Ülikooli 16-212.
Loeng "Keiser ja andmed: folkloristika algoritmilisel ajastul".
Oma kuulsas monograafias „Keiser ja abt“ sõnastas Walter Anderson folkloori enesekontrolli seaduse (sks das Gesetz der Selbstberichtigung) ning arendas rahvajutu võrdleva uurimise metodoloogiat. Uuenduslikud olid ka tema tööd eksperimentaalse folkloristika vallas, milles ta selgitas rahvajututraditsiooni püsivust ja muutusi jutuvestmise käigus. Andersoni ideed valmistasid ette suurte andmemassiivide uurimist tänapäeva digitaalses folkloristikas.
Loengus analüüsitakse Evald Tang Kristenseni 19. sajandil kogutud taani folkloori korpust digitaalsete meetoditega ja tutvustatakse kolme ulatuslikku eksperimenti. Esimene neist käsitleb folkloorsete teemade geograafilist levikut Taanis. Teine eksperiment aitab mõista juttudes mainitud kohtade ja jutustamiskohtade omavahelisi seoseid. Kolmas geograafiline eksperiment uurib rahvajuttudes esinevate fraaside stabiilsust ja varieeruvust suhetes žanride, jutuvestja repertuaari ning juttude piirkondliku levikuga. Loengu lõpus käsitletakse arhiveeritud ja „digitaalselt sündinud“ sotsiaalmeedia folkloori uurimise kontseptuaalseid võimalusi tänapäeval.
Kõik on oodatud kuulama!
Info: eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Liilia Laaneman, liilia.laaneman@ut.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO