Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

2019. aasta folkloristika aastapreemia laureaat on Ülo Valk

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.
Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Ingrid Rüütel, Ülo Valk ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus oli eelmisel aastal mitmekülgne ja laiahaardeline.
2019. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk. Laureaadi puhul tõstetakse esile tema teadustöö rahvusvahelisust ja kõrgetasemelisust, panust teadlaskontaktide loomisel ja hoidmisel, teadusorganisatoorset tegevust ning suurt pühendumust magistrantide ja doktorantide juhendamisel.
Ülo Valk on eeskätt pühendunud usundi uurimisele. Üks tema pikemaajalisi uurimisteemasid on olnud demonoloogia ja usundilised jutud – lisaks eesti usundipärimusele on ta vaadelnud Kirde-India usundilisi jutte ja nendega haakuvaid rituaalseid praktikaid. Tema möödunud aastal Eestis, Inglismaal, Saksamaal ja Soomes ilmunud artiklites leiavad kajastamist kuradikujutelmad 19. sajandi Eestis, kummitusjutud haiglapärimuses ja huumori aspekt usundilistes juttudes. Lisaks oli ta mitme teaduspublikatsiooni koostaja, toimetaja ja kaasaautor.
Preemia anti üle 30. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.
Sündmuse korraldasid Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Lisainfo: Merili Metsvahi (merili.metsvahi@ut.ee), Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos-orglaan@folklore.ee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO