Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek 30.mail kell 16.15

Neljapäeval, 30. mail 2019 kell 16.15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek.
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Anu Korb.
Sel aastal esitati preemiale kolm kandidaati: Ingrid Rüütel, Ülo Valk ja Piret Voolaid. Kõigi kandidaatide teadustegevus eelmisel aastal oli mitmekülgne ja viljakas.
Ingrid Rüütel jätkas oma tegevust eesti rahvamuusika uurimisel, avaldamisel ja populariseerimisel. 2018. aastal ilmusid tema koostatud Muhu ja Saaremaa rahvamuusika veebiväljaanded, lisaks oli ta akadeemilise regilauluväljaande „Vana Kannel XII. Vaivara ja Narva“ regiviiside osa autor.
Ülo Valgu panus folkloristikasse avaldus ühelt poolt kaastööde näol, mis ilmusid Eestis, Saksamaal, Rootsis ja ingliskeelses teadusruumis tuntud Palgrave Macmillan’i kirjastuse kogumikus. Teiselt poolt oli Ülo Valk ise mitme Eestis ja ühe Soomes ilmunud teaduspublikatsiooni koostaja, toimetaja või kaasautor. Kõige selle kõrval töötas Ülo Valk 2019. aasta lõpuni Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi juhatajana.
Piret Voolaid on edendanud, arendanud ning populariseerinud lühivormide uuringuid, aga uurinud ka tänapäeva folkloorsete vormide ja spordiga seotud pärimust. Lisaks teadusartiklite, populariseerivate väljaannete avaldamisele ja eriala tutvustavatele sõnavõttudele meedias on Piret Voolaid tegutsenud aktiivselt teadustöö ja -ürituste organisaatorina.
Tänavune preemiasaaja kuulutatakse välja 30. mail kell 16.15 algaval Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.
Preemia väljakuulutamisele eelneb eelmise aasta laureaadi Anu Korbi ettekanne „Siberi eestlased Eestis: paigaseosed ja võrgustikud“. Ettekandes tuleb juttu Siberisse väljarännanud eestlaste järeltulijaist Eestis ja nende võimalustest läbi sotsiaalsete suhete väärtustada ja kinnitada oma paigasidemeid. Mall Hiiemäe esitleb raamatut „Väike loomaraamat rahvapärimusest“ (EKM Teaduskirjastus), Ingrid Rüütel kahest CD-st ja tekstiraamatust koosnevat komplekti „Virumaa rahvalaule ja pillilugusid“ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, EKM Teaduskirjastus/Viru Instituut) ning Reet Hiiemäe koolipärimust koondavat tekstikogumikku „Eesti õpilaste üleloomulikud kogemused“ (Eesti Folkloori Instituut, EKM Teaduskirjastus).
Järgneb Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolek. Kõik on oodatud kuulama!
Korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Täpsem info: Merili Metsvahi (merili.metsvahi@ut.ee), Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos-orglaan@folklore.ee)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO