Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 25. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis

Neljapäeval, 25. aprillil 2019 kell 16.15 algab Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ARSi kõnekoosolek, millele järgneb üldkoosolek.
PÄEVAKAVA
16.15 Pihla Maria Siim: Jututamise meetodist laste rändelugude uurimisel.
17.00 Ülo Valk: Khoibu rahva eepos Tlou Rachaanad: kas testament või rahva sünnitunnistus? (raamatu esitlus)
17.20 Enn Ernits tutvustab väljaannet Rock Carvings of Lake Onega 2: The Besov Nos Region: Karetski and Peri Localities.
17.30 ARSi üldkoosolek – juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine.
Korraldavad Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Akadeemiline Rahvaluule Selts.
Info: Kärri Toomeos-Orglaan, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee, +372 5557 1447; Liilia Laaneman, liilia.laaneman@ut.ee, +372 737 53 04
ETTEKANNETE TUTVUSTUSED
Pihla Maria Siim räägib oma ettekandes jututamise meetodist (storycrafting) laste rändelugude uurimisel ja selle kasutamisel saadud kogemustest. Jututamise meetodit on Pihla Siim ja Keiu Telve kasutanud Eestist Soome kolinud perede laste uurimisel. 2018. aastal kohtusid nad Soome lasteaedades ja koolides 7-14 aastaste lastega ning jututasid ja joonistasid nendega kolimise teemadel.
Ülo Valk esitleb 2018. aasta lõpus Tartu Ülikooli kirjastuselt ilmunud khoibukeelset eepost Tlou Rachaanad (’õpetussõnad’), mille on inglise keelde tõlkinud, toimetanud ja kommenteerinud TÜ folkloristika ja pärandirakenduste magistriõppe esimene lõpetaja Tolheishel Khaling. Ettekandes tuleb juttu khoibudest kui Kirde-India põlisrahvast, nende eepose sisust ja saamisloost. Ühtlasi selgitab ettekanne khoibu folklooripärandi poliitilise rakendamise riske ja loodetavaid tulemusi sisepoliitiliselt konfliktses Manipuri osariigis.
Enn Ernits tutvustab Eesti Muinastaideseltsi poolt välja antud kataloogi Rock Carvings of Lake Onega 2: The Besov Nos Region: Karetski and Peri Localities.
Kolmeköitelisena kavandatud kataloogis avaldatakse kõik (üle 1500) Karjalast Äänisjärve idakalda kaljudelt avastatud linnu-, põdra-, kuu-, vene-, inimese- ja muulaadsed kujutised, mis pärinevad nooremast kiviajast. Aines on kogutud Eesti Muinastaideseltsi arvukate ekspeditsioonide käigus. Teos peaks huvi pakkuma muistsete kultuuride, usundite ja kunsti ajaloo uurijatele. Kataloogi teises köites kirjeldatakse Äänisjärve kaljutaideregiooni keskosa petroglüüfe. Teose autorid on Eesti Muinastaideseltsi esimees, toiduteaduse doktor Väino Poikalainen ning loomaanatoom ja keeleteadlane, veterinaarmeditsiini teadusdoktor Enn Ernits.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO