Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Kirjandusmuuseumi talvekonverents "Piiritu muinasjutumaailm" 6.-7. märtsil

6.–7. märtsil korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv Põlvamaal Cantervilla lossis folkloristide 14. talvekonverentsi „Piiritu muinasjutumaailm“.
Tavakasutuses tähendab muinasjutt imepärast või väljamõeldud lugu. Fiktsionaalset maailma kujutav muinasjutt peegeldab ühiskonda ja kultuuri laiemalt, ületades nii ajalisi, keelelisi kui geograafilisi piire. Muinasjutud on liikunud müütiliselt tunnetuselt meelelahutuse suunas ning kandunud teistesse meedia- ja kunstiliikidesse – neid on jutustatud, publitseeritud, joonistatud, etendatud, filmitud jne. Muinasjuttude retseptsioon tänapäeval võib olla ka kriitiline – juttudes esinevate soorollide või vägivaldsete stseenide puhul on nii mõnigi uurija taotlenud traditsiooniliste muinasjuttude ümberkirjutamist.
Konverentsil kõneleb üle kahekümne ettekandja peamiselt Tartu ja Tallinna Ülikoolist ning Eesti Kirjandusmuuseumist, samuti Soomest Turu ülikoolist. Ettekanded käsitlevad muinasjutte kirjanduses ja teatrilaval, nende analüüsi õigusteaduslikust ja psühhoanalüütilisest vaatevinklist, seotust elulugudega, kokkupuuteid teiste žanridega jpm.
Konverentsi kava ja teesid on kättesaadavad veebilehelt http://folklore.ee/era/tk2019.
Konverentsi ühe korraldaja, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve sõnul tähistatakse konverentsiga Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi / Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna muinasjuttude töörühma 20. tegevusaastat. Töörühm on seni avaldanud kaks eesti imemuinasjuttude akadeemilise väljaande köidet ning erinevaid muinasjutuväljaandeid: kommenteeritud muinasjuturaamatuid, väljaandeid CD-l, DVD-l ja veebiväljaandeid, lastele mõeldud muinasjutukaarte. Samuti on korraldatud juba 10 aastat Eestimaa eri paikades laiemale publikule suunatud muinasjutuseminare.
6. märtsi õhtul kell 20 esitletakse konverentsil EKM Teaduskirjastuse värskeid väljaandeid – Eda Kalmre koostatud välitööalaste artiklite kogumikku „Pildi sisse minek“ ning Ernst Peterson-Särgava lasteraamatu „Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest“ uustrükki. Kogumikus „Pildi sisse minek“ on seitse välitöid käsitlevat artiklit erinevatelt autoritelt (vt (http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/pildisisse). Kunstnik Katrin Ehrlichi illustreeritud raamat „Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest“ lähtub väljaande esimestest trükkidest, nende toel on raamatusse taas tagasi toodud episoodid ning väljendid, mida nõukogude ajal polnud võimalik avaldada (vt http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=100).
Konverentsi toimumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium (IUT 22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lähem info: Risto Järv risto.jarv@folklore.ee, tel 51 904 371; Kärri Toomeos-Orglaan karri.toomeos-orglaan@folklore.ee, tel 55 571 447.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO