Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar "Keel ja keskkond" 19. veebruaril Narva-Jõesuus

19. veebruaril 2019. aastal toimub Narva-Jõesuus (Meresuu Spa & Hotel) lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar "Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond".
Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel, loodus ja keskkond, mida mõistame väga laialt. Kõneks tulevad keele ja loodusega seotud väljendusviisid meie kultuuripärandis ja lastefolklooris.
Ettekannetes on tähelepanu all keelemängud, mis aitavad kaasa (ema)keele tõhusamale omandamisele, suhtlemisele ja eneseväljendamisele. Töötubades tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist.
Kava
10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Urmas Sutrop
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tervitus: Narva-Jõesuu linnavolikogu esimees Veikko Luhalaid
11.15 Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon): Kuidas lastekirjandusega lapse keelt ja mõtlemist arendada?
11.45 Tiiu Jaago (Tartu Ülikool): Loodus regilaulus: Ma laulan mere maaksi
12.15 Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum): Kõik maailm ehib - loodus eesti mõistatustes
12.45 Astrid Tuisk (Eesti Kirjandusmuuseum): Looduslike vahenditega mängimine
13.15–14.15 Lõuna
14.15–15.30 Praktilised töötoad (kahes paralleelses rühmas)
Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Mis keeles, see meeles
Janika Oras (Eesti Kirjandusmuuseum): Loodus, laul ja mäng (ringmängude õpituba)
15.30–16.00 Kolleegilt kolleegile
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 16.30 Seminari lõpetamine, tunnistuste kätteandmine
Õppeseminari korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Info: Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu; Tiina Peterson, Tiina.Peterson@hm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO