Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Katre Õim kaitseb doktoriväitekirja

14. aprillil kell 16.15 kaitseb Tartu Ülikooli nõukogu saalis Katre Õim doktoritööd "Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast" (http://www.utlib.ee/ekollekt/diss/enne/dok/0414/6im/Oim.pdf). Juhendaja: prof. Arvo Krikmann. Oponent: PhD Ilona Tragel.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO