Hüperajakiri Mäetagused

Bibliograafiline & tellimisinformatsioon

ISSN 1406-992X trükiversioon
ISSN 1406-9938 elektrooniline versioon
Avaldamise algusaasta: 1996-


Sihtrühm

Kõik, kes on huvitatud folkloristikast ja usundiloost, etnoloogiast, kultuuri-uurimisest jm lähedastest teemadest.

Indekseeritud

  • C.E.E.O.L.
  • CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • DOAJ
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • Internationale Volkskundliche Bibliographie = International Folklore Bibliography = Bibliographie Internationale d'Ethnologie
  • MLA Folklore Bibliography
  • Ulrich's Periodical Directory


Toimetaja: Mare Kõiva
Kaastoimetaja: Andres Kuperjanov
Toimetuskolleegium

Mäetagustest Toimetuskolleegium Juhendid kaastööks Index


© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Andres Kuperjanov, Eesti Folkloori Instituut

© cps '04