Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

*Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2020*

TRÜKISED

1. Eesti kõnekäänud. I / toimetaja Asta Õim ; [väljaande ja andmebaasi koostaja: Asta Õim, Katre Õim ; andmebaasi koostaja: Anneli Baran, Anne Hussar ; andmebaasi murdekeele toimetaja Mari Must ; konsultant Arvo Krikmann ; kihelkonnakaart: Joonas Tomingas, kaas: Andres Kuperjanov] ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 1148 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. VII, Phrasia Estonica = Eesti kõnekäänud ; 1)
2. Eesti kõnekäänud. II / toimetaja Asta Õim ; [väljaande ja andmebaasi koostaja: Asta Õim, Katre Õim ; andmebaasi koostaja: Anneli Baran, Anne Hussar ; andmebaasi murdekeele toimetaja Mari Must ; konsultant Arvo Krikmann ; kihelkonnakaart: Joonas Tomingas, kaas: Andres Kuperjanov] ; Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 1150 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. VII, Phrasia Estonica = Eesti kõnekäänud ; 2)
3. Euroopa, esteedid ja elulähedus : Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911-1940. 1. köide (1911-1929) / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Paul Rummo ; toimetanud ja kommenteerinud Paul Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder ; [eessõna: Harald Peep ; järelsõna: Marin Laak]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 575 lk.
4. Euroopa, esteedid ja elulähedus : Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911-1940. 2. köide (1930-1940) / Eesti Kirjandusmuuseum ; koostanud Paul Rummo ; toimetanud ja kommenteerinud Paul Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder ; [eessõna: Harald Peep ; järelsõna: Marin Laak]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 581-1167 lk.
5. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2020.
Vol. 78 Migration and Diasporas / Guest editors: Leena Kurvet Käosaar & Triinu Ojamaa. 214 lk.
6. Laiuse regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras ; toimetaja Kanni Labi ; nootide toimetaja Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 878 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : carmina popularia ; 13) – ilmus 2020
7. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020.
Nr. 76. 160 lk.
8. Viis ritta : meie kooliaja mängud / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Inge Annom ja Astrid Tuisk. Tartu : EKM Teaduskirjastus 2020. 160 lk.E-VÄLJAANDED

9. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2020.
Vol. 78 Migration and Diasporas / Guest editors: Leena Kurvet Käosaar & Triinu Ojamaa. – http://folklore.ee/folklore/vol78/
10. Paras paar / Quite a pair : Torupilli Juss & Cätlin Mägi / Eesti Kirjandusmuuseum ; Viljandi Pärimusmuusika Keskus ; koostajad Cätlin Mägi, Helen Kõmmus ; toimetaja Janika Oras. Viljandi, Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 2 CD-d (x'x'', x'x''), 112 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 14)
11. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2020. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 24 [sügis]. 2019. Kirjanduslikud linnauuringud / koostajad ja toimetajad: Ene.Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch, Anu Printsmann – http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_24_koos_16.12.19.pdf – ilmus 2020
Nr. 25 [kevad]. 2020. Vene kirjanduse tõlkeideoloogia erinumber / koostaja: Lea Pild ; toimetajad: Lea Pild, Kanni Labi – http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_25_Sisu%2Bkaaned_15.6.20.pdf
12. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020.
Nr. 76 – https://www.folklore.ee/tagused/nr76/KOOSTÖÖVÄLJAANDED


13. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics / Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut ; peatoimetaja Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and University of Tartu.
ESUKA-JEFUL.2019,10-2 – http://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/issue/view/10.2 – ilmus 2020
14. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 13, No. 2, 2019, 146 lk.– ilmus 2020
15. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2020. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 24 [sügis]. 2019. Kirjanduslikud linnauuringud / koostajad ja toimetajad: Ene.Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch, Anu Printsmann. 188 lk. – ilmus 2020
16. Zeigo, Henri. Hurda graal / toimetajad Asta Niinemets, Tuuli Kaalep. Tartu : Tuuli Kaalep, Henri Zeigo, 2019. 149 lk. – ilmus 2020