Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

*Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2020*

TRÜKISED

1. Laiuse regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras ; toimetaja Kanni Labi ; nootide toimetaja Janioka Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 878 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : carmina popularia ; 13) – ilmus 2020E-VÄLJAANDED

2. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2020. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 24 [sügis]. 2019. Kirjanduslikud linnauuringud / koostajad ja toimetajad: Ene.Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch, Anu Printsmann – http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_24_koos_16.12.19.pdf – ilmus 2020


KOOSTÖÖVÄLJAANDED


3. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics/ Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut ; peatoimetaja Urmas Sutrop, Eesti Kirjandusmuuseum ja Tartu Ülikool. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. (Humaniora: linguistica estonica et fenno-ugrica)
ESUKA-JEFUL.2019,10-2 – http://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/issue/view/10.2 – ilmus 2020
4. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 13, No. 2, 2019, 146 lk.– ilmus 2020
5. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2020. (Studia humaniora Estonica).
Nr. 24 [sügis]. 2019. Kirjanduslikud linnauuringud / koostajad ja toimetajad: Ene.Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Jason Finch, Anu Printsmann. 188 lk. – ilmus 2020
6. Zeigo, Henri. Hurda graal / toimetajad Asta Niinemets, Tuuli Kaalep. Tartu : Tuuli Kaalep, Henri Zeigo, 2019. 149 lk. – ilmus 2020