Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Virumaa rahvalaule ja pillilugusid (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 13)

HERA13.jpg

Autor: Ingrid Rüütel

ISSN/ISBN: 978-9949-677-07-8

Ilmumisaeg: 2019

Koostanud Ingrid Rüütel
Toimetanud Janika Oras
Kujundanud Krista Saare
CD I–II + tekstivihik 48 lk

Väljaanne tutvustab virulaste lauluvara, mis oli käibel 20. sajandi alguses. Lauldi veel vanu regilaule, sh hälli- ja lastelaule, lüürilisi laule, mardi- ja kadrilaule jm. Valdav osa väljaandes leiduvatest lauludest esindavad uuemat lõppriimiliste salmilaulude traditsiooni, milles põimusid suuline, käsikirjaline ja trükikirjanduslik alge. Suulises levikus varieerusid nii tekstid kui viisid. Leidub laule ajaloolistest sündmustest ja ühiskondlikest suhetest, vangilaule, meremehelaule, sõdurilaule, kohalikke külalaule, saatuse- ja armastuslaule, ballaade, ringmängu- ja tantsulaule. Laulude meeleolu vaheldub – lõbusate külalaulude ja muude naljalaulude kõrval on traagilisi armastus- ja sõdurilaule.
Plaatidelt saab kuulata ka kandlel, viiulil, parmupillil, vilepillil ja karmoškal mängitud lugusid ning kitarri saatel esitatud laule.


Kuula helinäidet: „Eestimaal läks päikene parajasti looja (Landesveeri sõja laul)“ Laulab Oskar Surva (1902–1990) Rakverest. Salvestas Mall Hiiemäe 1971. a.
Kuula helinäidet: „Ema mälestus“ (valss). Kannel. Esitab Kaare Laht, 64 a Simuna khk-st. Salvestasid Ingrid Rüütel ja Mart Jallai 1978.