ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  sul on õigus, lase püksid maha
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kui sul õigus, aja püksid maha.

  Sul om õigus, aa pöksi maha.

  Sul on õigus, lase paista.

  Sul on õigus, võta munn peel pükste, saad miilitsaks.

  Sul on õigus, võta raha.

  Jah, sul on õigus, ma annan sulle andeks.
levikuala:
  Amb
  Hää, Orajõe, Kabli
  Iis, Lõpe
  Jõh, Kohtla
  Jõh, Ohakvere
  Jür, Rae, Limu
  Kaa, Kellamäe
  Kad
  Khk, Odalatsi
  Kir
  Kos
  Krj
  Krj, Leisi, Linnuse
  Krj, Pärsama, Pamma
  Muh
  Nõo, Pangodi, Tamsa
  PJg
  Rap v. Mär
  Tür
  Vän, Vana-Vändra
vanasõnaseosed:
  EV 14573: Kenel õigus, lasku püksid maha.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0