ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  perse sitane ja nina tatine
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Endäl nõna viil tatine ja perse pasane, aga juba peremehe õigusi kiskma.

  Nõna nõline, perse pasanõ.

  Nina tatine ja saba sitane, juba tahab uhkust ajada.

  Endal nina alles tatine ja kõrvatagused märjad, aga tark kõnelema.

  Mis sa ka räägid, sul veel nena tattine peas.

  Nina tatiga pääs alles.

  Omal tatitolk veel nina all.

  Tatt alles nina all ja tahab tark olla.

  Enesel nina märg, aga tahab vanainimesest targem olla.

  Enesel nina alt märg alles.

  Ninaalune alles märg.

  Hindel viil nõnaalune likõ, a joobõrdamise pääle miiss.

  Hindäl nõnaalonõ hämm, a taht muist targõp olla.

  Nenaalust ei õska viel pühkida, aga juba seletab.

  Püheb alles käisega nina.

  Kasi uma nina - noorukile, kes tahab täismeeste sarnane olla.

  Saba alles sitane, juba tema kollab mööda küla.

  Omal saba sitane, aga juba seletab.

  Perse sittas, tuleb vanu inimiste jutu kuulamaije.

  Särgihänd alles niiske.
levikuala:
  Hlj, Sagadi
  Hls
  Hää, Alevi
  KJn
  Kaa, Kellamäe
  Kam
  Koe, Ärvita
  Kuu
  Lüg, Reo
  Nõo
  Pha, Liiva-Putla
  Rap v. Mär
  Räp
  Rõu, Hurda
  Saa, Jäärja
  Se, Vilo, Mitkovitsi-Sagorje
  Tor
  Trm, Avinurme
  Trm, Avinurme, Mõisaküla kool
  Vas v. Se
  Vll, Tõnija
  Vän, Kadaka
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0