Eesti maskeerimiskombestik


Ülo Tedre

Ülo Tedre (12. II 1928 Tallinn - 9. III 2015 Tallinn) oli Eesti üks nimekam, mitmekülgsem ja viljakam folklorist, kelle sulest on ilmunud üle 400 kirjutise kultuuriloo, keeleteaduse, kirjanduse, folkloristika alalt. Rahvaluule alal on tema vaadeldud temaatika olnud väga laiaulatuslik, ulatudes uuemates ja vanemate laule, rahvajutte, kombestikku. Ülo Tedre on kirjutanud rahvaluule ülevaateid nii akadeemilistele väljaannetele (eesti, vene ja inglise keeles) kui ka kooliõpikutele.
Maskeerimiskombestiku vastu tundis Ülo Tedre huvi aastakümneid. 2001-2004 osales ta Põhjamaade ühisprojektis Mumming and Masking. Rootsi Teaduste Akadeemia avaldas aastal 2007 Ülo Tedre 50 lk ingliskeelse ülevaate eestlaste maskeerimisviisidest.
Masekeerimise ja sanditamise teemal on tema sulest ilmunud:
Masks and mumming traditions in Estonia: A Survey. Rmt: Masks and mumming in the Nordic area, toim: Terry Gunnell. Uppsala : Swedish Science Press. lk. 367-448. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi ; 98.
Sanditamine läänemeresoomlaste juures (1998). Rmt: Kultuuri mõista püüdes = Trying to Understand Culture, toim: Terje Anepaio, Aivar Jürgenson ; Ajaloo Instituut. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk. 163-175. Scripta Ethnologica ; 3
Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk. 163-175. Scripta Ethnologica ; 3
Jõulusandid ja nende maskeeringud. 2002, Keel ja Kirjandus 2002, 45: 12, lk. 867-874,
Sanditamised 1973. Rmt: Kalender 1974. Tallinn : Eesti Raamat, lk. 162-168.

Maris Müürsepp Leponiemi

Lõpetas Tartu Ülikooli etnoloogina 2002, inglise keele õpetaja Soomes. 2001-2004 osales ta Põhjamaade ühisprojektis Mumming and Masking uurija ning Ülo Tedre assistendina.

Raido Kuus

Lõpetas Tartu Kutsehariduskeskuse tarkvara ja andmebaaside halduse eriala 2015. aastal, oli 1. veebruarist 15. maini 2015 Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas andmebaaside praktikant.