Anekdoodid

Otsing      Kataloog
    Täpsem otsing
  

🡸 Avalehele

Anekdoodiotsingust

Kaasaegsete anekdootide sait on loodud eelkõige teaduse tegemiseks ja osalt ka meelelahutuseks, kuigi aktiivset-dünaamilist anekdoodiportaali sellest arendama ei hakata. Anekdoodilehekülje tegijate pioriteediks on kaasaegsete anekdootide arhiveerimine suurematelt internetilehekülgedelt, päevalehtedest ja trükis ilmunud anekdoodikogudest.

Nii anekdoodiotsing kui ka andmebaas on alles konstrueerimisjärgus, sellest tulenevalt tuleks otsingut kasutades arvestada mõningaid puudujääke ja ebaühtlusi selle toimimises:

- Detailselt on kategoriseeritud esialgu vaid etniliste anekdootide kategooria. Teised naljad on kas kategoriseerimata (nt Jokebooki e Meie Naljaraamatu materjal, erakogud) või on liigitatud portaalitegijate poolt (Delfi Naljaleht). Peatselt luuakse ka mitte-etniliste naljade kategoriseering.

- Samamoodi on ka sarnased anekdoodid leitud vaid etniliste naljade puhul. Link "Sarnased naljad" viib sarnaste anekdootideni vaid siis, kui kategooriaks on märgitud "Erinevad rahvused". Muudel juhtudel saab tulemuseks lihtsalt sama anekdoodi.

Otsinguvihjeid ja lingiseletusi

- Otsing leiab vaikimisi täpse fraasi.

- "Ehk mul veab" annab tulemuseks juhusliku nalja andmebaasist.

- Valik "Etnilistest nekdootidest" on kasulik märkida juhul, kui soovitakse tulemustes piirduda paremini kategoriseeritud ja sisemiselt lingitud andmebaasi osaga. Kui eesmärgiks on saada võimalikult palju tulemusi ning kategooria (või selle puudumine) ei oma tähtsust, tuleks valida otsing "Kõigist".

- Kataloog võimaldab edasi linkides liikuda ühe kategooria (nt etniliste anekdootide), etnilise grupi või allika piires. "Erinevad allikad" on neist ainus kataloogiharu, mis annab tulemusi kogu andmebaasist, ka selle temaatiliselt kategoriseerimata osast. "Kategooriad" ja "Erinevad rahvused" on selles osas piiratud võimalustega.

- Täpsem otsing võimaldab tellida tulemuste hulka ja nende järjestust või otsida allika, kuupäeva ja ajavahemiku, osast andmebaasist ka kategooria (nt konkreetse rahvuse) järgi. Anekdoodinumbri (ID) otsing omab funktsiooni vaid otseselt andmebaasiga töötajale.


Tegu on EKM andmebaasiga. Sarnasus mõne tuntud otsimootoriga on vaid väline, antud leht pole ühegagi neist kudagi seotud. Täname kõiki, kes aitasid ja kes lubasid oma anekdoodikogusid EKM-i andmebaasi lisada! Kommentaarid, soovitused ja küsimused esitada aadressil liisi@haldjas.folklore.ee