Teadmiseks vaatajale

See on eesti mõistatuste esimene e-antoloogia. Antoloogias sisalduvad tekstid on valitud eesti mõistatuste andmebaasist, mis on aluseks ka peatselt valmivale teaduslikule väljaandele (mõlema koostajateks on Anne Hussar, Arvo Krikmann, Rein Saukas ja Piret Voolaid) — e-raamatu taustast ja eripärast vt. lähemalt saatesõnas.

Antoloogia lugemisel peaks silmas pidama järgmist:

Mittestandardsed karakterid (nt. kirillitsa tähemärgid, nn. žutikud jmt.) on esitatud UNICODE-süsteemi tähistega, materjali vormistamisel on kasutatud laadilehti (style sheets) ning levikukaartide näitamiseks skripte. Seetõttu on raamatu häireteta lugemiseks vajalik, et vaataja arvuti ja brauser neid vahendeid toetaksid. Adekvaatseimat nähtavust on oodata, kui
1) op-süsteemiks on Windows 95, NT 4.00 või hilisemad;
2) kasutatakse brauserit Netscape Navigator 4.0...4.7;
3) paletis on vähemalt 65 536 värvi.
4) vaadatakse vähemalt 17-tollise monitoriga.

Antoloogia html-vormistuse tegi A. Krikmann.

Kõik märkused avastatud näpukate ja põhimõttelisemate puuduste kohta, samuti muud kommentaarid, küsimused jne. palume saata aadressil: kriku@haldjas.folklore.eeISBN 9985-9236-5-0